دانلود تابلو‌های نوروزی 1402

تابلو‌های نوروز 1402 برای همه گروه‌ها را در قسمت فایل‌های ضمیمه مشاهده و دانلود نمایید. تابلو نوروزی ابزاری برای ارزیابی، هدف گذاری و اجرای برنامه در دوران طلایی نوروز است.

دانلود تابلو‌های نوروزی 1402

تابلو های نوروز 1402 برای همه گروه ها را در قسمت فایل های ضمیمه مشاهده و دانلود نمایید.

تابلو نوروزی ابزاری برای ارزیابی، هدف گذاری و اجرای برنامه در دوران طلایی نوروز است. 

این ابزار به شما کمک می کند تا با ذهنی منظم از دوران طلایی نوروز استفاده نمایید. 


تابلوی نوروزی مقطع خودتان را دانلود کنید.

در جدول ذیل مدیران گروه آزمون به ارائه تابلو نوروزی برای فهم بهتر شما عزیزان ، پرداخته اند :

مقطع

نام مدير

داخلي

فيلم تابلو نوروزی

منطق تابلو نوروزی

دوازدهم تجربي

زهرا سادات غياثي

1157

کليک کنيد

کليک کنيد

دوازدهم رياضي

محمد اکبري

1156

کليک کنيد

کليک کنيد

دوازدهم انساني  

سيدمحمدعلي مرتضوي

1193

کليک کنيد

کليک کنيد

هنر

شهره جعفری

1191

کلیک کنید

کلیک کنید

هنرستان

سعید کمالو

1166

کلیک کنید

کلیک کنید

منحصراً زبان

محدثه مرآتی

1196

کليک کنيد

کليک کنيد

يازدهم تجربي

اميررضا پاشاپور

1164

کليک کنيد

کليک کنيد

یازدهم ریاضی

بابک اسلامی

1249

کلیک کنید

کلیک کنید

يازدهم انساني

ليلا فيروزي

1165

کليک کنيد

کليک کنيد

دهم تجربي

ملیکا لطیفی

1142

کليک کنيد

کليک کنيد

دهم رياضي

سيدعلي موسوي فرد

1151

کليک کنيد

کليک کنيد

دهم انساني

فاطمه منصورخاکي

1165

کليک کنيد

کليک کنيد

نهم

جواد احمدی شعار

1226

کلیک کنید

کليک کنيد

هشتم

فاطمه راسخ

1140

کليک کنيد

کليک کنيد

هفتم

حمید اصفهانی

1131

کلیک کنید

کلیک کنید

ششم دبستان

اميرحسين برادران

1253

کليک کنيد

کليک کنيد

پنجم دبستان

علیرضا خورشیدی

1135

کليک کنيد

کليک کنيد

چهارم دبستان

آفرین ساجدی

1135

کلیک کنید

کلیک کنید

سوم دبستان

آفرین ساجدی

1135

کلیک کنید

کلیک کنید

دوم دبستان

آفرین ساجدی

1135

کليک کنيد

کليک کنيد

3/27/2023 5:45:17 PM