آزمون مشابه پارسال 11/21 -فلسفه-توضیح صوتی- مهرشاد ایمانی نسب

سلام به همه دوستان ! ! ! در این مطلب قصد داریم 5 تست از آزمون 21 / 11 / 1400 قلمچی را به صورت صوتی بررسی کنیم . امیدواریم مطالب بیان شده ، به شما در یادگیری بهتر ، کمک کند .

آزمون مشابه پارسال 11/21 -فلسفه-توضیح صوتی- مهرشاد ایمانی نسب

سلام به همه دوستان ! ! !

در این مطلب قصد داریم 5 تست از آزمون 21 / 11 / 1400 قلمچی را به صورت صوتی بررسی کنیم .

امیدواریم مطالب بیان شده ، به شما در یادگیری بهتر ، کمک کند .


مـهـرشـاد ایـمـانـی نـسـب

دانشجوی رشته علوم قضایی دانشگاه علوم قضایی تهران 

رتبه 16 منطقه دو - کنکور انسانی  1400
1-کدام عبارت در مقایسه با سایر گزینه ها تعریف جامع تری از عقل (به معنای رایج بین مردم) ارائه می دهد ؟

1)وسیله پیشرفت در رشته های علمی ریاضیات ، فیزیک و فلسفه                       2)قوه ای که باعث تشخیص خوب از بد و حق از باطل می شود 

3)ابزار استدلال و درک حقایق و رسیدن به دانش های مختلف                           4)حجت درونی انسان برای تشخیص راه درست زندگی2-کدام گزینه از ویژگی های عقل به عنوان دستگاه تفکر و استدلال نیست ؟

1)جنبه بالقوه دارد که باید با تربیت و تمرین به فعلیت برسد .                        2)این توانمندی در انسان ها شدت و ضعف دارد .

3)استفاده از آن در همه دانش ها به یک اندازه است .                                 4)انسان با همین عقل ، بایدها و نبایدهای اخلاقی را درک می کند .3-کدام عبارت درباره عقل به معنای یک موجود متعالی عبارت صحیحی را بیان می کند ؟

1)این موجود فاقد هرگونه استعداد جهت تغییر است .                         2)تماماً بی نیاز از استدلال مفهومی و ابزار مادی نیست .

3)این معنا از عقل در فلسفه فاقد کاربرد است .                                   4)چنین جایگاهی توسط انسان قابل دستیابی نیست .4-کدام گزینه درباره عقل از نظر ارسطو نادرست است ؟

1)استدلال تجربی را از استدلال های عقلی متمایز ساخت .

2)تقسیم بندی قوای استدلالی را بر اساس نوع کارکرد آن انجام داد .

3)بحث درباره کیفیات و کمیات اشیا را در حیطه عقل نظری قرار می داد .

4)با وجود تفکیک بین عقل نظری و عملی ، منکر وجود رابطه متقابل بین آنها نبود .5-کدام گزینه نمی تواند از عقاید دکارت درباره عقل باشد ؟

1)عقل انسان دارای بدیهیاتی است .                                    2)وی قائل به شناخت تجربی برای عقل نیست .

3)استدلال عقلی محض در شناخت معتبر است .               4)عقل متعالی و برتر از ماده را به رسمیت نمی شناخت .

تهیه کننده :

مـهـرشـاد ایـمـانـی نـسـب  -  دانشجوی دانشگاه علوم قضایی تهران

سپاس از توجه شما  🌹  🌹  🌹


صفحه اینستاگرام و کانال تلگرام ما

برای ارتباط بیشتر با رتبه برترها و رزرو پشتیبان ویژه ، پیج کانون برترها را دنبال کنید و به کانال تلگرام کانون برترها ملحق شوید .

همچنین می توانید با شماره 0218451 داخلی 3123 تماس بگیرید .

فایل های ضمیمه

5/30/2023 10:57:02 AM
Menu