ویژه انسانی: فیلم تحلیل آموزشی آزمون 7 بهمن 1401

در این مطلب فیلم حل و تحلیل آموزشی سؤالات آزمون 7 بهمن می‌آید:

ویژه انسانی: فیلم تحلیل آموزشی آزمون 7 بهمن 1401

یکی از کاربردهای آزمون، یادگیری است. برخی از دانش آموزان از این جنبه مهم غفلت می کنند. با مشاهده تحلیل آزمون، می توانید نکات مهم سؤالات را یاد بگیرید و در صورت نیاز، برای خودتان یادداشت کنید. این یادداشت ها در دوران جمع بندی و برای بازیابی مطالب مفید خواهد بود.

در تحلیل آموزشی آزمون، علاوه بر تشریح و حل سؤالات، نکات پیرامونی آن ها نیز تدریس می شود و از این رو، کارایی و تأثیر تحلیل چندین برابر می شود.

*** معتقدیم این تحلیل آموزشی، یک کلاس درس کامل برای دانش آموزان رشته انسانی است.

در این مطلب فیلم حل و تحلیل آموزشی سؤالات آزمون 7 بهمن می آید:


معرفی تحلیلگران دروس اختصاصی انسانی:

ریاضی و آمارمحمد ابراهیم توزنده جانی: مدرس ریاضیات مراکز برتر آموزشی، طراح سؤالات آزمون های کانون در رشته های انسانی، تجربی و ریاضی 
آروین حسینی: مدرس ریاضیات کنکور، طراح درس ریاضی و آمار انسانی 
علوم و فنون ادبی 
سید علیرضا احمدی: (رتبه 41 کنکور سراسری 96)، سرگروه درس علوم و فنون ادبی و ادبیات عمومی آزمون های کانون 
جامعه شناسی 
سحر محمدی: رتبه 7 کنکور سراسری 1400، مشاور رتبه‌های یک و سه کنکور 1401 
زینب آذری: رتبه 788 کنکور سراسری، دانشجوی دانشگاه فرهنگیان 
عربیسید محمدعلی مرتضوی: (رتبه 41 کنکور سراسری 89)، مسؤول درس و طراح درس عربی انسانی آزمون های کانون، مدرس عربی کنکور 
فلسفه و منطقسبا جعفرزاده: (رتبه 29 کنکور سراسری 99)، طراح و گزینشگر سؤالات آزمون های کانون، مدرس کنکور 
روان شناسی مهدی جاهدی: کارشناس ارشد روانشناسی، مدرس و مشاور کنکور انسانی، دارنده مدال طلای المپیاد ادبی، طراح سؤالات درس روانشناسی 
اقتصادمهدی ضیائی: (رتبه 1 کنکور سراسری 99)، مدرس اقتصاد کنکور، طراح و گزینشگر سؤالات آزمون های کانون شایسته است دوستانی که از تحلیل ها بهره می برند، هم این مطلب را برای دوستانشان ارسال کنند تا آن ها نیز استفاده کنند و هم در قسمت نظرات، نظر خود را در مورد این خدمت آموزشی رایگان که به همت اساتید و رتبه های برتر کنکور ارائه می شود، اعلام کنند. 

در قسمت کامنت ها بگویید کدام تحلیل ها را بیشتر دوست داشتید و برای شما مفیدتر بود؟

فایل های ضمیمه

ریاضی و آمار- سؤال 1 تا 7- محمد ابراهیم توزنده جانی
ریاضی و آمار- سؤال 8 تا 12- محمد ابراهیم توزنده جانی
ریاضی و آمار- سؤال 13 تا 18- محمد ابراهیم توزنده جانی
ریاضی و آمار- سؤال 19 و 20- محمد ابراهیم توزنده جانی
ریاضی و آمار- سؤال 1 تا 5- آروین حسینی
ریاضی و آمار- سؤال 6 تا 10- آروین حسینی
ریاضی و آمار- سؤال 11 تا 15- آروین حسینی
ریاضی و آمار- سؤال 16 تا 20- آروین حسینی
ریاضی و آمار- سؤال 16 تا 20- آروین حسینی
علوم و فنون ادبی - سؤال 31 و 32- سید علیرضا احمدی
علوم و فنون ادبی - سؤال 32 تا 34- سید علیرضا احمدی
علوم و فنون ادبی - سؤال 34 تا 35- سید علیرضا احمدی
علوم و فنون ادبی - سؤال 35 تا 36- سید علیرضا احمدی
علوم و فنون ادبی - ادامه سؤال 36- سید علیرضا احمدی
علوم و فنون ادبی - سؤال 36 تا 37- سید علیرضا احمدی
جامعه شناسی پایه- سؤال 101 تا 103- سحر محمدی
جامعه شناسی پایه- سؤال 104 تا 105- سحر محمدی
جامعه شناسی پایه- سؤال 106 تا 108- سحر محمدی
جامعه شناسی پایه- سؤال 109 و 110- سحر محمدی
جامعه شناسی 3- سؤال 81 تا 84- زینب آذری
جامعه شناسی 3 و 2- سؤال 85 تا 95- زینب آذری
جامعه شناسی 2- سؤال 96 تا 100- زینب آذری
عربی - سؤال 111 تا 113- سید محمدعلی مرتضوی
عربی - سؤال 114 تا 119- سید محمدعلی مرتضوی
عربی - سؤال 120 تا 122- سید محمدعلی مرتضوی
عربی - سؤال 123 تا 126- سید محمدعلی مرتضوی
عربی - سؤال 127 تا 130- سید محمدعلی مرتضوی
فلسفه دوازدهم- سؤال 191 تا 193 - سبا جعفرزاده
فلسفه دوازدهم- سؤال 194 تا 195 - سبا جعفرزاده
فلسفه دوازدهم- سؤال 196 تا 200- سبا جعفرزاده
فلسفه یازدهم- سؤال 201 تا 205- سبا جعفرزاده
فلسفه یازدهم- سؤال 206 تا 210- سبا جعفرزاده
منطق- سؤال 211 تا 215- سبا جعفرزاده
منطق- سؤال 216 تا 220- سبا جعفرزاده
فلسفه یازدهم- سؤال 221 تا 225- سبا جعفرزاده
فلسفه یازدهم- سؤال 226 تا 230- سبا جعفرزاده
روان شناسی - سؤال 231 تا 240- مهدی جاهدی
روان شناسی - سؤال 251 تا 260- مهدی جاهدی
اقتصاد - سؤال 241 تا 244- مهدی ضیائی
اقتصاد - سؤال 245 تا 247- مهدی ضیائی
اقتصاد - سؤال 248 تا 250- مهدی ضیائی
3/27/2023 4:31:19 PM