آغاز رقابت 429 هزار داوطلب دو گروه علوم ریاضی و علوم انسانی

رقابت 429 هزار و 314 داوطلب آزمون گروه علوم ریاضی و فنی و آزمون گروه علوم انسانی نوبت اول کنکور سراسری سال 1402 صبح امروز جمعه 30 دی ماه 1401 آغاز شد.

آغاز رقابت 429 هزار داوطلب دو گروه علوم ریاضی و علوم انسانی

رقابت ۴۲۹ هزار و ۳۱۴ داوطلب آزمون گروه علوم ریاضی و فنی و آزمون گروه علوم انسانی نوبت اول کنکور سراسری سال ۱۴۰۲ صبح امروز جمعه ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱ آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نوبت اول کنکور سراسری سال ۱۴۰۲ در روزهای پنجشنبه ۲۹ دی و جمعه ۳۰ دی ۱۴۰۱ برگزار می‌شود.آزمون گروه علوم ریاضی و فنی و آزمون گروه علوم انسانی نوبت اول کنکور سراسری سال ۱۴۰۲ صبح امروز جمعه ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱ آغاز شد.در مجموع تعداد بیش از ۴۳۰ هزار داوطلب در این دو گروه حضور می‌یابند.

جدول برگزاری آزمون داوطلبان گروه‌های آزمایشی: علوم ریاضی و فنی، علوم انسانی

ردیفگروه آزمایشیتعداد داوطلبان زن / درصد داوطلبان زنتعداد داوطلبان مرد / درصد داوطلبان مردتعداد داوطلبدرصد داوطلبروز و تاریخ آزمون
۳علوم ریاضی و فنی۴۱ هزار و ۷۳۷ نفر / ۳۵ درصد۷۸ هزار و ۳۵۸ نفر / ۶۵ درصد۱۲۰ هزار و ۹۵ نفر۱۲.۲۷ درصد داوطلبانصبح جمعه ۳۰ دی ۱۴۰۱
۴علوم انسانی۱۸۸ هزار و ۱۶۴ نفر / ۶۱ درصد۱۲۱ هزار و ۵۵ نفر / ۳۹ درصد۳۰۹ هزار و ۲۱۹ نفر۳۱.۶ درصد داوطلبانصبح جمعه ۳۰ دی ۱۴۰۱


با توجه به حذف دروس عمومی داوطلبان باید به سوالات دروس اختصاصی پاسخ دهند. به هریک از داوطلبان گروه‌های آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم انسانی به همراه هر دفترچه آزمون، یک پاسخنامه داده می‌شود، که داوطلبان باید نسبت به پاسخگویی سوالات دفترچه آزمون در پاسخنامه مربوط اقدام کنند. 

آزمون اختصاصی گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی


شماره دفترچه و پاسخنامهماده امتحانیتعداد سوالمدت زمان پاسخگوییتعداد سوال و زمان پاسخگویی دفترچه کنکور ۱۴۰۲
شماره ۱ریاضیات۴۰۷۰ دقیقه۴۰ سوال / ۷۰ دقیقه
شماره ۲فیزیک۳۵۴۵ دقیقه۶۵ سوال / ۷۵ دقیقه


آزمون اختصاصی گروه آزمایشی علوم انسانی


شماره دفترچه و پاسخنامهماده امتحانیتعداد سوالمدت زمان پاسخگوییتعداد سوال و زمان پاسخگویی دفترچه کنکور ۱۴۰۲
شماره ۱ریاضی۲۰۳۰ دقیقه۸۰ سوال / ۸۵ دقیقه
زبان و ادبیات فارسی۳۰۳۰ دقیقه
علوم اجتماعی۱۵۲۵ دقیقه
روانشناسی۱۵
شماره ۲زبان عربی۲۰۲۰ دقیقه۸۰ سوال / ۷۵ دقیقه
تاریخ۱۳۲۰ دقیقه
جغرافیا۱۲
فلسفه و منطق۲۰۲۰ دقیقه
اقتصاد۱۵۱۵ دقیقه
شماره ۲ (ویژه دیپلمه‌های علوم و معارف اسلامیزبان عربی۲۰۲۰ دقیقه۸۰ سوال / ۷۵ دقیقه
تاریخ۱۳۲۰ دقیقه
جغرافیا۱۲
فلسفه و منطق۲۰۲۰ دقیقه
اقتصاد۱۵۱۵ دقیقه


پس از برگزاری آزمون نوبت اول، نتایج اولیه در نیمه اول اسفندماه مشخص می‌شود. انتخاب رشته تمامی داوطلبان پس از برگزاری نوبت دوم، در مردادماه سال ۱۴۰۲ صورت می‌گیرند. پذیرش نهایی داوطلبان در مهرماه ۱۴۰۲ صورت می‌گیرد. 

منبع :

5/30/2023 8:27:04 AM
Menu