پاسخ تشریحی زمین شناسی کنکور دی 1401

پاسخ‌ها به ترتیب زمان ارسال توسط دبیران بارگذاری شده است .

پاسخ تشریحی زمین شناسی کنکور دی 1401

در سوال هایی که برایتان مهم تر است همه‌ی پاسخ ها را مطالعه کنید .

 پیشنهاد می کنیم همه‌ی پاسخ های تشریحی را در سوال هایی که مد نظر شماست بررسی کنید. از بررسی مقایسه ای پاسخ های دبیران جمع بندی بهتری خواهید داشت . 

توجه کنید که دبیران این پاسخ های تشریحی را در زمانی کوتاه نوشته اند بنابراین مقایسه‌ی پاسخ‌ها ارزیابی جامع تری به شما خواهد داد .

 پاسخ ها به ترتیب زمان ارسال توسط دبیران بارگذاری شده است .

1-مهدی جباری : رتبه 1300 کنکور و رتبه 7 ارشد علوم آزمایشگاهی-مسول درس زمین شناسی دوازدهم تجربی


3/20/2023 8:08:40 PM