دانه‌ای که نمی‌خواست بروید، . . . ، دیدار دوست-امیر حسین چمنی

در فایل زیر درسنامه هدیه آسمان از درس‌های دانه ای که نمی‌خواست بروید ، کودکی بر آب ، ما به مسجد می‌رویم ، یک نماز و ده رکوع ، سخنی که سه بار تکرار شد ، حرمی با دو گنبد ، نماز در کوهستان و دیدار دوست

دانه‌ای که نمی‌خواست بروید، . . . ، دیدار دوست-امیر حسین چمنی

در فایل زیر درسنامه هدیه آسمان از درس های دانه ای  که نمی خواست بروید ، کودکی بر آب ، ما به مسجد می رویم ، یک نماز و ده رکوع ، سخنی که سه بار تکرار شد ، حرمی با دو گنبد ، نماز در کوهستان و دیدار دوست  برای تمرین و تکرار بیش تر برای آمادگی  آزمون 7 بهمن گذاشته شده است . 

2/4/2023 3:17:24 AM