همسایه ما ، . . . ،سفری به همدان - درسنامه - امیر حسین چمنی

در فایل زیر درسنامه مطالعات اجتماعی از درس‌های همسایه ما ، اینجا محله‌ی ماست ، خرید و فروش در محله ،نقشه‌ی محله‌ی ما ، زندگی در شهر و روستا ، جهت‌های جغرافیایی ، جغرافی دانان چگونه محیط‌های زندگی را م

همسایه ما ، . . . ،سفری به همدان - درسنامه - امیر حسین چمنی

در فایل زیر درسنامه مطالعات اجتماعی از درس‌های همسایه ما ، اینجا محله ی ماست ، خرید و فروش در محله ،نقشه ی محله‌ی ما ، زندگی در شهر و روستا ، جهت های جغرافیایی ، جغرافی دانان چگونه محیط های زندگی را مطالعه می کنند ، نخستین روستا ها و شهر ها چگونه به وجود آمدند ، مورخان چگونه گذشته را مطالعه می کنند و سفری به شهر باستانی همدان برای تمرین و تکرار بیش تر برای آمادگی  آزمون 7 بهمن گذاشته شده است . 

2/4/2023 2:20:19 AM