برگزاری نمایشگاه کتاب انتشارات پرستو در 20 نمایندگی

مطلب حاوی عکس‌های 23/10/1401 در حوزه‌ی برگزاری ازمون در شهر‌های مختلف میباش. این مطلب جهت اطلاع رسانی برگزاری میز فروش در حوزه‌های ازمون است.

برگزاری نمایشگاه کتاب انتشارات پرستو در 20 نمایندگی

نمایش کتاب های انتشارات پرستو در حوزه های برگزاری آزمون


 در آزمون 23 دی ماه کانون قلم‌چی در حوزه های برگزاری آزمون میز کتاب انتشارات مهر کودکانه‌ی پرستو با استقبال و فروش زیادی همراه شد. 

شما می‌توانید با مراجعه به وب‌سایت پرستو از کتاب های ما دیدن کنید و کتاب ها را با تخفیف روی وب‌سایت خریداری نمایید.   paratoobook


                                                                                                                                                                            رفسنجان

                                                                                                                                                                                     تنکابن

                                                                                                                                                                                    خرمشهر

                                                                                                                                                                          شهر بابک دختر

                                                                                                                                                                                 کنگاور

                                                                                                                                                                                        میبد 

                                                                                                                                                                              هرسین

                                                                                                                                                                            بندر ترکمن

                                                                                                                                                                                   ایوان

                                                                                                                                                                                      آمل

                                                                                                                                                                                     بجنورد2

                                                                                                                                                                                       هرسین

                                                                                                                                                                                      سوق

                                                                                                                                                                                  کمالشهر

                                                                                                                                                                                     میبد

                                                                                                                                                                                    اردستان

                                                                                                                                                                                    بهمئی

                                                                                                                                                                            پلدختر

                                                                                                                                                                              تویسرکان

                                                                                                                                                                                    درود

                                                                                                                                                                        عباس اباد

                                                                                                                                                                                  کمالشهر

عکس های آتی شما پس از برگزاری هر آزمون روی سایت قرار خواهد گرفت.

4/2/2023 8:53:45 AM