جزئیات نحوه پاسخگویی به سوالات کنکور سال 1402

اطلاعات عمومی درخصوص تعداد سوالات، مدت پاسخگویی به آنها و تعداد دفترچه‌ها و پاسخنامه‌های آزمون اختصاصی داوطلبان گروه‌های آزمایشی پنجگانه نوبت اول کنکور سراسری 1402 اعلام شد.

جزئیات نحوه پاسخگویی به سوالات کنکور سال 1402

اطلاعات عمومی درخصوص تعداد سوالات، مدت پاسخگویی به آنها و تعداد دفترچه ها و پاسخنامه های آزمون اختصاصی داوطلبان گروه های آزمایشی پنجگانه نوبت اول کنکور سراسری ۱۴۰۲ اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نوبت اول آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ در روزهای ۲۹ و ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱ در ۴۱۷ شهرستان و با حضور بیش از ۹۷۸ هزار داوطلب برگزار می‌شود.

جدول برگزاری آزمون داوطلبان گروه‌های آزمایشی: علوم ریاضی و فنی، علوم انسانی، هنر، علوم تجربی و زبان‌های خارجی

ردیفگروه آزمایشیروز و تاریخ آزمونساعت شروع فرآیند برگزاری آزمون
۱علوم تجربیصبح روز پنجشنبه ۲۹ دی ۱۴۰۱۸ صبح (در حوزه ۷:۳۰ صبح بسته می‌شود)
۲زبان‌های خارجیعصر روز پنجشنبه ۲۹ دی ۱۴۰۱۱۴:۳۰ بعدازظهر (در حوزه ۱۴ بعدازظهر بسته می‌شود)
۳علوم ریاضی و فنیصبح روز جمعه ۳۰ دی ۱۴۰۱۸ صبح (در حوزه ۷:۳۰ صبح بسته می‌شود)
۴علوم انسانیصبح روز جمعه ۳۰ دی ۱۴۰۱۸ صبح (در حوزه ۷:۳۰ صبح بسته می‌شود)
۵هنرعصر روز جمعه ۳۰ دی ۱۴۰۱۱۴:۳۰ بعدازظهر (در حوزه ۱۴ بعدازظهر بسته می‌شود)


تذکر خیلی مهم: درهای ورود به حوزه‌های امتحانی در روزهای امتحان، در نوبت صبح رأس ساعت (۷:۳۰ دقیقه صبح) و در نوبت عصر رأس ساعت (۱۴ بعدازظهر) بسته خواهد شد. لذا لازم است داوطلبان قبل از بسته شدن درهای ورودی در محل حوزه امتحانی حاضر باشند.

نکات مهم در مورد شخصی سازی دفترچه‌های آزمون اختصاصی

دفترچه‌های سوالات آزمون اختصاصی (دفترچه شماره ۱ و ۲ و ۳ و ۴) داوطلبان در هر پنج گروه آزمایشی، شخصی سازی شده و شماره داوطلبی، نام خانوادگی و نام هر داوطلب بر روی جلد دفترچه آزمون وی درج شده است.

این دفترچه‌ها دارای تنوع است و دفترچه سوالات همراه با پاسخنامه هر آزمون مربوط به هریک از داوطلبان گروه‌های آزمایشی در یک بسته نایلونی بسته بندی شده و در زمان مشخص تحویل داوطلبان خواهد شد.

یادآوری مهم: با توجه به اینکه دفترچه سوالات داوطلبان در یک بسته نایلونی به صورت جداگانه بسته بندی شده و در جلسه آزمون منحصراً شخص داوطلب باید از محل مشخص شده، بسته نایلونی را باز کرده و به سوالات مندرج در دفترچه سوالات پاسخ دهد، در صورتی که داوطلب مشاهده کرد نایلون بسته تحویلی به وی قبلاً باز شده لازم است موضوع را به نزدیکترین مراقب اطلاع دهد.

داوطلب پس از برگزاری آزمون هم می‌تواند از طریق سیستم پیشخوان خدمات الکترونیکی مندرج در پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش به آدرس http://Request.sanjesh.org موضوع را به سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کند.

آزمون اختصاصی گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی:

دفترچه آزمون اختصاصی گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی (گروه آزمایشی ۱) برای داوطلبان شامل دو دفترچه به نام دفترچه شماره ۱ و ۲ است. این دفترچه‌ها همراه با پاسخنامه‌های شماره ۱ و ۲ در یک بسته نایلونی به صورت شخصی سازی شده، در جلسه آزمون تحویل داوطلب خواهد شد.

جدول عنوان دروس، تعداد سوالات اختصاصی گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی و مدت زمان پاسخگویی به آنها

شماره دفترچه و پاسخنامهماده امتحانیتعداد سوالمدت زمان پاسخگوییتعداد سوال و زمان پاسخگویی دفترچه
شماره ۱ریاضیات۴۰۷۰ دقیقه۴۰ سوال / ۷۰ دقیقه
شماره ۲فیزیک۳۵۴۵ دقیقه۶۵ سوال / ۷۵ دقیقه
شیمی۳۰۳۰ دقیقه


آزمون اختصاصی گروه آزمایشی علوم تجربی:

دفترچه آزمون اختصاصی گروه آزمایشی علوم تجربی (گروه آزمایشی ۲) برای داوطلبان، شامل سه دفترچه با عنوان دفترچه شماره ۱ و ۲ و ۳ است. این دفترچه‌ها همراه با پاسخنامه‌های شماره ۱ و ۲ و ۳ در یک بسته نایلونی به صورت شخصی سازی شده، در جلسه آزمون تحویل داوطلب خواهد شد.

برای دیپلم‌های بهیاری که در گروه آزمایشی علوم تجربی شرکت کرده اند آزمون درس بهیاری به عنوان یک درس اختصاصی با ضریب ۱۲ برگزار می‌شود. بهیاری مخصوص بهیاران شاغل و همچنین داوطلبان دارنده دیپلم بهیاری است.

آن دسته از داوطلبانی که در روی کارت شرکت در آزمون آنان در مقابل عنوان نوع دیپلم (بند ۷) دیپلم بهیاری و در مقابل بند ۱۰ (بهیار) کلمه «بلی» درج شده است، علاوه بر پاسخگویی به سوالات دفترچه شماره ۱و ۲و (۳آزمون اختصاصی) باید به سوالات دفترچه شماره ( ۴ درس بهیاری) نیزپاسخ دهند.

جدول عنوان دروس، تعداد سوالات اختصاصی گروه آزمایشی علوم تجربی و مدت زمان پاسخگویی به آنها

شماره دفترچه و پاسخنامهماده امتحانیتعداد سوالمدت زمان پاسخگوییتعداد سوال و زمان پاسخگویی دفترچه
شماره ۱زیست شناسی۴۵۴۵ دقیقه۴۵ سوال / ۴۵ دقیقه
شماره ۲فیزیک۳۰۴۰ دقیقه۶۵ سوال / ۷۵ دقیقه
شیمی۳۵۳۵ دقیقه
شماره ۳ریاضی۳۰۶۰ دقیقه۴۵ سوال / ۶۰ دقیقه
زمین شناسی۱۵
شماره ۴بهیاری۳۰۲۰ دقیقه۳۰ سوال / ۲۰ دقیقه


آزمون اختصاصی گروه آزمایشی علوم انسانی:

دفترچه آزمون اختصاصی گروه آزمایشی علوم انسانی (گروه آزمایشی ۳) برای همه داوطلبان دارای دو دفترچه به نام دفترچه شماره ۱ و ۲ است. این دفترچه‌ها همراه با پاسخنامه‌های شماره ۱ و ۲ در یک بسته نایلونی به صورت شخصی سازی شده، در جلسه آزمون تحویل داوطلب خواهد شد.

برای داوطلبان دارای دیپلم علوم و معارف اسلامی که در گروه آزمایشی علوم انسانی شرکت می‌کنند، منابع دروس امتحانی «زبان عربی تخصصی» کتاب‌های «عربی، زبان قرآن ۱ و ۲ و ۳» و منابع درس امتحانی «تاریخ» کتاب‌های «تاریخ اسلام ۱ و ۲ و تاریخ ۳ ایران در دوره اسلامی)» در نظر گرفته می‌شود.

در زمان ثبت نام آزمون سراسری در گروه آزمایشی علوم انسانی، داوطلبان دارای دیپلم علوم و معارف اسلامی باید (با علامتگذاری بند ۳۵ تقاضانامه) انتخاب می‌کردند که به یکی از دفترچهسوالات اختصاصی گروه آزمایشی علوم انسانی از «منابع دیپلم علوم انسانی» پاسخ می‌دهند یا به دفترچه سوالات گروه آزمایشی علوم انسانی که «منابع چهار درس الهیات و معارف اسلامی، زبان عربی تخصصی و تاریخ آن»، کتاب‌های دیپلم علوم و معارف اسلامی است.

لذا نوع دفترچه‌های سوالات اختصاصی برای این دسته از داوطلبان در گروه آزمایشی علوم انسانی براساس درخواست خودشان درنظر گرفته شده و در جلسه آزمون به آنها تحویل خواهد شد.

فقط دروس زبان عربی و تاریخ در دفترچه شماره ۲ ویژه دیپلمه‌های علوم و معارف اسلامی متفاوت از دفترچه شماره ۲ گروه آزمایشی علوم انسانی است.

جدول عنوان دروس، تعداد سوالات اختصاصی گروه آزمایشی علوم انسانی و مدت زمان پاسخگویی به آنها

شماره دفترچه و پاسخنامهماده امتحانیتعداد سوالمدت زمان پاسخگوییتعداد سوال و زمان پاسخگویی دفترچه
شماره ۱ریاضی۲۰۳۰ دقیقه۸۰ سوال / ۸۵ دقیقه
زبان و ادبیات فارسی۳۰۳۰ دقیقه
علوم اجتماعی۱۵۲۵ دقیقه
روانشناسی۱۵
شماره ۲زبان عربی۲۰۲۰ دقیقه۸۰ سوال / ۷۵ دقیقه
تاریخ۱۳۲۰ دقیقه
جغرافیا۱۲
فلسفه و منطق۲۰۲۰ دقیقه
اقتصاد۱۵۱۵ دقیقه
شماره ۲ (ویژه دیپلمه‌های علوم و معارف اسلامیزبان عربی۲۰۲۰ دقیقه۸۰ سوال / ۷۵ دقیقه
تاریخ۱۳۲۰ دقیقه
جغرافیا۱۲
فلسفه و منطق۲۰۲۰ دقیقه
اقتصاد۱۵۱۵ دقیقه


آزمون اختصاصی گروه آزمایشی هنر:

دفترچه‌های آزمون اختصاصی گروه آزمایشی هنر (گروه آزمایشی ۴) برای داوطلبان این گروه آزمایشی یک دفترچه به نام دفترچه شماره ۱ است. این دفترچه همراه با پاسخنامه‌های شماره ۱ در یک بسته نایلونی به صورت شخصی سازی شده، در جلسه آزمون تحویل داوطلب خواهد شد.

جدول عنوان دروس، تعداد سوالات دفترچه آزمون اختصاصی گروه آزمایشی هنر و مدت زمان پاسخگویی به آنها

شماره دفترچه و پاسخنامهماده امتحانیتعداد سوالمدت زمان پاسخگوییتعداد سوال و زمان پاسخگویی دفترچه
شماره ۱درک عمومی هنر۵۰۵۰ دقیقه۱۰۰ سوال / ۱۱۵ دقیقه
درک عمومی ریاضی –فیزیک۳۰۴۰ دقیقه
خلاقیت تصویری و تجسمی۲۰۲۵ دقیقه


آزمون اختصاصی گروه آزمایشی زبان‌های خارجی:

دفترچه آزمون اختصاصی گروه آزمایشی زبان‌های خارجی (گروه آزمایشی ۵) برای همه داوطلبان دارای یک دفترچه به نام دفترچه شماره ۱ است. این دفترچه همراه با پاسخنامه شماره ۱ در یک بسته نایلونی به صورت شخصی سازی شده، در جلسه آزمون تحویل داوطلب خواهد شد.

جدول عنوان دروس، تعداد سوالات دفترچه آزمون اختصاصی گروه آزمایشی زبان‌های خارجی و مدت پاسخگویی به آنها

شماره دفترچه و پاسخنامهماده امتحانیتعداد سوالمدت زمان پاسخگوییتعداد سوال و زمان پاسخگویی دفترچه
شماره ۱زبان انگلیسی۷۰۱۰۵ دقیقه۷۰ سوال / ۱۰۵ دقیقه
زبان آلمانی۷۰۱۰۵ دقیقه
زبان فرانسه۷۰۱۰۵ دقیقه
زبان روسی۷۰۱۰۵ دقیقه
زبان ایتالیایی۷۰۱۰۵ دقیقه


نکات مهم درباره پاسخنامه:

در جلسه آزمون به هریک از داوطلبان گروه‌های آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم انسانی، علوم تجربی، هنر و زبانهای خارجی به همراه هر دفترچه آزمون، یک پاسخنامه داده می‌شود، که داوطلبان باید نسبت به پاسخگویی سوالات دفترچه آزمون در پاسخنامه مربوط اقدام کنند.

در مستطیل بالای پاسخنامه شماره داوطلب، نام خانوادگی و نام و گروه آزمایشی درج شده است. در مستطیل بالای پاسخنامه مطلقاً نباید چیزی نوشت یا علامتی گذاشت و به غیر از محلهای مشخص شده در روی پاسخنامه از نوشتن و یا علامتگذاری در سایر محل‌ها خودداری شود در غیر اینصورت فرد بعنوان متخلف شناخته شده و پاسخنامه وی تصحیح نخواهد شد.

داوطلب به محض دریافت پاسخنامه باید شماره آن را با شماره صندلی و شماره کارت ورودی خود و نیز کدهای مندرج در پاسخنامه را با کدهای مندرج در دفترچه‌های آزمون اختصاصی تحویل شده مقایسه کند تا مطمئن شود بین آنها هیچ اختلافی نیست و در صورت مشاهده تفاوت، موضوع را به نزدیکترین مراقب جلسه اطلاع داده و موضوع را پیگیری تا اختلاف برطرف شود و سپس مندرجات ذیل پاسخنامه را تکمیل و امضاء کند.

نحوه درج پاسخ‌ها در پاسخنامه:

داوطلب باید محل مخصوص جوابی را که در پاسخنامه برای هر سوال در نظر می‌گیرد به وسیلة مداد سیاه نرم پررنگ (نه خودکار و نه مداد کپی و…) تکمیل کند. به دلیل اینکه پاسخنامه به وسیله ماشین علامتخوان تصحیح می‌شود، لذا از کثیف کردن، تاکردن و یا گذاشتن هرگونه علامت و اثری بر روی آن خودداری شود.

جواب‌ها باید فقط در پاسخنامه با تکمیل محل مخصوص آنها و به وسیله مداد سیاه نرم پررنگ مشخص شود. تکمیل محل پاسخ‌ها باید پر رنگ و یکنواخت باشد. پاسخ‌هایی که به هر نحو دیگر در پاسخنامه علامت گذاشته شود و یا بطور یکنواخت پُر رنگ نشود، یا در دفترچه آزمون علامتگذاری یا نوشته شود یا با خودکار و یا هر وسیله دیگری به جز «مداد سیاه» پر شود، قابل تصحیح و نمره گذاری با ماشین نیست و به همین علت به هیچ وجه به حساب نمی‌آید.

در تست‌های چهار گزینه‌ای برای هر پاسخ صحیح ۳ نمره مثبت (سه نمره مثبت) و برای هر پاسخ غلط، به منظور خنثی کردن پاسخ‌های حدسی یا تصادفی ۱ نمره منفی (یک نمره منفی) منظور خواهد شد، بنابراین به داوطلبان توصیه می‌شود اگر پاسخ سوالی را نمی‌دانند به آن سوال جواب ندهند؛ زیرا به سوال‌های بدون جواب نمره منفی یا مثبت تعلق نمی‌گیرد و اگر به سوالی بیش از یک پاسخ داده شود همه پاسخ‌های آن سوال، غلط محسوب خواهد شد و به آن سوال نمره منفی (نمره منفی) تعلق خواهد گرفت.

با توجه به اینکه هرگونه اطلاع رسانی در مورد اعلام نتایج این آزمون (نیمه دوم اسفند ماه سال ۱۴۰۱) از طریق درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش انجام می‌گیرد، لذا لازم است پس از پایان جلسه آزمون برچسب صندلی خود را برداشته و تا اعلام نتایج نهایی آزمون نزد خود نگاه دارد.

چنانچه سهمیه درخواستی داوطلب غیر از سهمیه مناطق است و در بند ۱۸ کارت شرکت در آزمون سهمیه مناطق درج شده است لازم است به ترتیب ذیل عمل کنند:

۱. داوطلبان استفاده از سهمیه‌های بنیاد شهید و امور ایثارگران، رزمندگان ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت جهاد کشاورزی و رزمنده داوطلب بسیجی و همچنین همسر و فرزندان آنان جهت اعلام مغایرت و تکمیل اطلاعات مربوط به سهمیه حداکثر تا تاریخ ۳۰ دی ۱۴۰۱ منحصراً به قسمت ویرایش اطلاعات در سایت سازمان سنجش مراجعه و با توجه به توضیحات مندرج نسبت به اصلاح و تکمیل موارد اقدام کنند تا درصورت تایید سهمیه توسط ارگان مربوط، سهمیه برای آنها اعمال شود. در غیر این صورت با سهمیه مناطق گزینش شده و هیچگونه اعتراضی قابل قبول نیست.

۲. داوطلبانی که در زمان ثبت نام متقاضی استفاده از سهمیه بودند ولی سهمیه آنان به هر دلیل از طرف ارگان ذیربط مورد تایید قرار نگرفته لازم است ضمن اعلام مجدد استفاده از سهمیه در قسمت ویرایش اطلاعات، برای بررسی وضعیت عدم تایید سهمیه خود به ارگان‌های ذیربط نیز مراجعه کنند. در غیر اینصورت با سهمیه مناطق گزینش خواهند شد و هیچگونه اعتراضی قابل قبول نیست.

تذکر مهم: داوطلبانی که از سال ۱۴۰۱و قبل از آن با استفاده از سهمیه ایثارگران در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی پذیرفته شده اند، توجه داشته باشندکه سهمیه نهایی آنان پس از انجام بررسی‌های لازم و داشتن شرایط طبق مفاد مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام برای آنان اعمال خواهد شد.

توضیحات لازم درخصوص نحوه و زمان انتخاب رشته داوطلبان در مرداد ماه سال ۱۴۰۲ اطلاع رسانی خواهد شد.

با توجه به اینکه سازمان سنجش آموزش کشور در جهت بهبود و ارتقاء کیفی حوزه‌های برگزاری آزمون، نیاز به نظرات داوطلبان به عنوان معتبرترین منبع اخذ داده و اطلاعات برای ارزیابی حوزه‌ها دارد، داوطلبان می‌توانند نسبت به تکمیل کردن پرسشنامه ارزیابی حوزه امتحانی خود در آزمون سراسری (نوبت اول) سال ۱۴۰۲ از ۳۰ دی تا ۶ بهمن به صورت اینترنتی از طریق پایگاه سازمان سنجش اقدام کنند.


منبع :

3/27/2023 5:01:24 PM