تاریخ و جغرافیا - درس‌نامه آزمون 7 بهمن -نویسنده: هنگامه نجاتی

تاریخ و جغرافیا - درس‌نامه آزمون 7 بهمن - نویسنده: هنگامه نجاتی

تاریخ و جغرافیا - درس‌نامه آزمون 7 بهمن -نویسنده: هنگامه نجاتی

سلام به دوستان عزیز؛

در این مطلب مطابق با بودجه بندی آزمون پیش رو (7 بهمن) درسنامه‌ای از کتاب تاریخ و جغرافیای پایة دوازدهم تهیه شده است.

ویژگی‌های درسنامه:

1. خلاصه و مناسب برای مرور

2. ذکر نکات کنکوری و تست‌خیز کتاب درسی

نویسنده: هنگامه نجاتی - رتبه 4 منطقه 2 کنکور سراسری 1398قسمتی از درسنامه‌ در زیر آمده است و مابقی آن را می‌توانید از قسمت فایل‌های ضمیمه دانلود کنید:


  1. استعمار

اشغال یک سرزمین خارجی، با توسل به قدرت نظامی و سیاسی

نوعی جهانگشایی و امپراتوری است.

آغاز: قرن پانزدهم توسط اروپاییان

اوج: قرن نوزدهم


  1. استعمار نو:

استعمار نو پس از شکل گیری جنبش های استقلال طلبانۀ کشورهای مستعمره، طی قرن بیستم به وجود آمد. در استعمار نو، کشورهای استعمارگر با استفاده از شرایط مساعدی که در دورة استعمار ایجاد کرده اند، از مجریان بومی و داخلی کشورهای مستعمره، برای رسیدن به اهداف استعماری خود استفاده می کنند.

کودتاهای استعمار نو:

  • نمونۀ موفق:

 کودتای انگلیسی سوم اسفند 1299 رضاخان  کودتای آمریکایی 28 مرداد 1332 محمدرضا پهلوی

  • نمونۀ شکست‌خورده:

 کودتای آمریکایی-انگلیسی نوژه

در استعمار نو، کشور استعمارگر با اتکا به:

 قدرت اقتصادی خود با استفاده از نهادها و سازمان‌های اقتصادی و سیاسی بین المللی از طریق دولت‌های دستنشانده کنترل بازار و سیاست کشورهای دیگر را در اختیار می‌گیرد.


  1. استعمار فرا نو:

استعمارگران بیش از ابزارهای نظامی، سیاسی و اقتصادی از ابزارهای فرهنگی و علمی به ویژه رسانه‌ها و فناوری اطلاعات استفاده می‌کنند.

  • در استعمار قدیم، استعمارگران حضور مستقیم و آشکار داشتند.
  • در استعمار نو، استعمارگران پنهان و مجریان آشکارند. 
  • در استعمار فرا نو، استعمارگران و مجریان هر دو پنهان اند.

  • هدف در استعمار فرا نو:

هویت فرهنگی کشورها است؛ یعنی جهان غرب به عقاید، آرمان‌ها و ارزش‌های فرهنگ‌های دیگر هجوم می برد و باورها و ارزش‌های فرهنگی خود را تبلیغ و ترویج می‌کند.

مردمی که برتری فرهنگی جهان غرب را پذیرفته باشند، هویت خود را در حاشیۀ جهان غرب جست‌و‌جو می‌کنند.

3/25/2023 2:41:58 PM