ریاضی و آمار - درس‌نامة آزمون 7 بهمن - نویسنده: مهدی مسلمانی

ریاضی و آمار - درس‌نامه آزمون 7 بهمن - نویسنده: مهدی مسلمانی

ریاضی و آمار - درس‌نامة آزمون 7 بهمن - نویسنده: مهدی مسلمانی

سلام به دوستان عزیز انسانی؛

 در این مطلب مطابق با بودجه بندی آزمون پیش رو (7 بهمن) درسنامه‌ای از کتاب ریاضی و آمار  تهیه شده است.


ویژگی‌های درسنامه:

1. خلاصه و مناسب برای مرور

2. ذکر نکات کنکوری و تست‌خیز کتاب درسی

نویسنده: مهدی مسلمانی  - رتبة 14 منطقة 2 کنکور 1400


قسمتی از درسنامه‌ در زیر آمده است و مابقی آن را می‌توانید از قسمت فایل‌های ضمیمه دانلود کنید:


مدل‌سازی و دنباله


  • همان بیان مسئله به زبان ریاضی را مدل‌سازی می‌گویند و یکی از مهم‌ترین انواع مدل‌سازی استفاده از توابع است.

  • دنباله: 
  • دنباله در حقیقت تابعی است که دامنة آن اعداد طبیعی است.
  • نکته: 
  • دنباله‌ها انواع مختلفی دارند و اصولاً هر تابعی که دامنة آن اعداد طبیعی باشد دنباله است اما بعضی دنباله‌ها مهم‌تر و کاربردی‌تر هستند.

  1. دنباله‌های مهم:

  • دنبالة بازگشتی:
  • دنباله‌ای که جواب جمله‌های آن به کمک جمله‌های قبلی بدست می‌آید.


 دنبالة فیبوناچی:

 یکی دیگر از انواع دنباله‌های بازگشتی است که جمله‌های این دنباله از مجموع دوجملة قبلی آن به‌دست می‌آید.

 

  • دنباله‌های دوضابطه‌ای: 
  • مانند توابع دوضابطه‌ای برای حالت‌های مختلف ضابطه‌های متفاوتی دارد.
3/25/2023 2:52:57 PM