100 سوال‌های آموزشی نیم سال اول دوازدهم ریاضی- جمع بندی

سوال‌های آموزشی نیم سال اول دوازدهم- بهترین منبع برای جمع بندی

100 سوال‌های آموزشی نیم سال اول دوازدهم ریاضی- جمع بندی

•این مجموعه شامل سوال های با درصد مراجعه بیشترو و پاسخ گویی نسبتا بالا  از 22 مهر تا 2 دی ماه است.

•بهترین منبع برای مرور و تثبیت مباحث نیم سال اول که به تازگی مطالعه کردید، سوال های آموزشی آزمون های کانون است. این سوال ها دو ویژگی مهم دارند، یک: درصد مراجعه بالا دارند دو:درصد پاسخ گویی بالایی دارند

•برخی از سوال ها با رنگ زرد مشخص شده اند. این سوال ها ویژگی جالبی دارند درصد مراجعه آن ها و درصد پاسخ گویی شان بهم نزدیک است. 

به نظر می رسد این سوال ها اساسا ساده اند ولی ظاهر دشواری دارند. تمرین این گونه سوال ها می تواند به شما جهت شناخت سوال های واقعا ساده در جلسه آزمون کمک کند.3/27/2023 5:46:23 PM