گزارش جدید از کتابخانه بنیاد قلم‌چی در شهر فردوس خراسان‌جنوبی

مسئول نظارت بر پروژه‌های ساخت و تجهیز کتابخانه‌ها روز یکشنبه 4 دی در سفری به خراسان جنوبی از کتابخانه شهر فردوس بازدید به عمل آورد.

گزارش جدید از کتابخانه بنیاد قلم‌چی در شهر فردوس خراسان‌جنوبی

مسئول نظارت بر پروژه‌های ساخت و تجهیز کتابخانه‌ها روز یکشنبه ۴ دی در سفری به خراسان جنوبی از کتابخانه شهر فردوس بازدید به عمل آورد.


رمضانعلی محسنی گفت: کتابخانه شهر فردوس با زیربنای ۱۵۰۰ مترمربع، در دو طبقه، اکنون پیشرفت کلی ۸۰ درصدی دارد اما ساخت فاز نخست (طبقه همکف) به اتمام رسیده و صرفا در مرحله برقراری انشعابات و سیستم گرمایشی است.


 وی تاکید کرد: با اجرای مرحله تکمیلی ذکر شده، فاز نخست کتابخانه آماده افتتاح و بهره‌برداری خواهد بود؛ در پی جلسه برگزار شده در فرمانداری به منظور تسریع در اتمام پروژه بنا شده است ظرف مدت دو هفته آینده امور اجرایی به گروه جدید محول شود.


در این بازدید مدیرکل و مسئول امور عمرانی کتابخانه‌های عمومی استان، معاون عمرانی فرماندار فردوس، نماینده اداره کل نوسازی مدارس، رئیس اداره کتابخانه‌های فردوس و مسئول نمایندگی بنیاد قلم‌چی در شهر بیرجند حضور داشتند.


در ادامه این سفر، روز دوشنبه ۵ دی اهدای کتاب به کتابخانه های عمومی استان خراسان جنوبی انجام شد.


منبع :

3/25/2023 2:31:51 PM