کاظم قلم چی:شمامی‌توانیدجمع بندی خوبی در دی داشته باشید.چگونه؟

شما می‌توانید جمع بندی خوبی در دی ماه داشته باشید . چگونه ؟

کاظم قلم چی:شمامی‌توانیدجمع بندی خوبی در دی داشته باشید.چگونه؟

شما  می توانید  جمع بندی خوبی در دی ماه داشته باشید . چگونه ؟

این مطلب ویژه ی دوازدهمی ها و کنکوری هاست . 

 آیا شما تاکنون توانسته اید جمع بندی خوبی برای نیم سال اول داشته باشید ؟ وضع تان چطور است ؟ خیلی خوب ، خوب ، متوسط یا ضعیف ؟ در هر صورت فرصت برای پیشرفت و جمع بندی خوب در دی ماه باقی است . چگونه ؟

 کافی است دو کار را خوب انجام دهید . شما برای امسال چهار کار دارید و می توانید دو کار را در دی ماه به خوبی انجام دهید و سپس در نیم سال دوم دو کار دیگر را تکمیل  کنید . به ویژه یادتان باشد که در نیم سال دوم ، دوران طلایی نوروز را هم در پیش رو دارید که فرصتی بسیار خوب برای جبران عقب ماندگی ها و کمک به  پیشرفت شما در نیم سال دوم است

 

یک پیشنهاد به فارغ التحصیلان :

اگر در دی ماه برنامه ی مشخصی ندارید برنامه ی خودتان را به برنامه ی دانش آموزان سنجاق کنید . یعنی مثل دانش آموزان که باید در  امتحانات مدرسه در دی ماه  درس بخوانند شما هم  درس های نیم سال اول را یک به یک جمع بندی کنید.مثلا می توانید برنامه ی امتحانات نهایی دی ماه را ملاک کار خود قرار بدهید یا این که خودتان یک برنامه ی امتحانی دیگر  در نظر بگیرید و هر دو روز روی یک درس نیم سال اول تمرکز کنید . 

برنامه ی جمع بندی دی ماه  واضح و مشخص و بسیار موثر است 


برای  دی ماه دو کار دارید :

 کار اول : درس های نیم سال اول را جمع بندی می کنید .

  شما برای  امتحانات مدرسه مجبور هستید درس های نیم سال اول را یک به یک جمع بندی کنید و این یک توفیق اجباری است . از این فرصت استفاده کنید و علاوه بر این که به صورت تشریحی و برای امتحانات، تمرین حل می کنید هم زمان در همان درس تست هم بزنید . 

به این سوال پاسخ دهید : تاکنون در هر درس امتحانی چگونه کار کرده اید ؟

 فقط برای امتحان و فقط تشریحی کار کرده اید  ؟

 در هر درسی که امتحان داشته اید فقط تشریحی کار کرده اید یا تست هم زده اید ؟ 


کار دوم شما در دی ماه : 

 علاوه بر درس های نیم سال اول دوازدهم درس های پایه را هم بازیابی و جمع بندی کنید .مثلا در آزمون های سه روز یک بار شرکت کنید .می توانید به صورت حضوری با در منزل آزمون های جمع بندی سه روز یک بار را بدهید .

 خوب دقت کنید شما امسال نباید افراط کنید.  تفریط هم نکنید . زیاده روی نکنید اما کم کاری هم درست نیست . 

 امسال اگر با برنامه پیش بروید کار شما از کنکوری های سال های قبل منظم تر و ساده تر است زیرا آشفتگی تان  کمتر است .چرا !؟  شما تا پایان دی ماه دو کار را انجام می دهید و در نیم سال دوم هم دو کار باقی مانده را تکمیل می کنید . اما کار شما کم نیست . به هر حال برای کنکور باید حجم سه برابر را مطالعه کنید .  شما  امسال علاوه بر درس های دوازدهم باید درس های دهم و یازدهم را مطالعه کنید . 


 در دی ماه باید  زمانی را هم برای جمع بندی پایه اختصاص دهید 

 اکنون مشخص کنید در فصل امتحانات و تا پایان دی ماه چند درصد از وقت خودتان را صرف جمع بندی پایه خواهید کرد ؟ بیشتر از سی درصد ؟ بیش از ده درصد ؟ کمتر از ده درصد ؟

 انتخاب درست منابع کمک موثری برای دوران جمع بندی است . منابع تمرین و  جمع بندی شما در دی ماه کدام است ؟منابع امتحانی تان کدام است و منابع جمع بندی تستی شما چیست ؟


هر چیزی دو بار ساخته می شود : یک بار درذهن و بار دیگر در عالم واقع 

اکنون دهه ی اول دی ماه را به پایان می بریم . در 10 روز نخست دی ماه چگونه بودید و در 20 روز بعد چگونه نیم سال اول را به پایان خواهید برد . پایان نیم سال اول را ذهنتان چگونه می سازید ؟

دهه ی اول دی ، خوب  و بیست روز بعدی با برنامه و خوب ؟

از دهه ی اول دی چندان راضی نیستم اما بیست روز بعدی را خوب جمع بندی می کنم 

مطمئن نیستم باید تجربه کنم .


سخن پایانی 

درس خواندن در طول سال با ایام امتحانات و دوران جمع بندی متفاوت است .

 در دوران جمع بندی باید روی بازیابی و آزمون دادن بیشتر تمرکز کنید . برنامه ریزی برای دوران جمع بندی یک مهارت مهم فراشناختی است .سعی کنید با برنامه ریزی واقع بینانه و به دور از افراط و تفریط، جمع بندی دی ماه را به خوبی و متناسب با نیازها و شرایط خودتان انجام دهید و برای نتیجه گیری بهتر حتما با دوستان و پشتیبان و اولیاء خود گفت وگو کنید تا برنامه ی بهتری تنظیم کنید .    


کاظم قلم چی

دی ماه 1401

2/4/2023 2:58:50 AM