ضرب و تقسیم - آزمونک - چهارم دبستان- فریده حیدرقره شیران

درفایل زیر نمونه سوالات ریاضی از فصل ضرب و تقسیم مطابق آزمون 23 دی برای تمرین و تکرار بیشتر گذاشته شده است .

ضرب و تقسیم - آزمونک - چهارم دبستان- فریده حیدرقره شیران

درفایل زیر نمونه سوالات ریاضی از فصل ضرب و تقسیم  مطابق آزمون 23 دی  برای تمرین و تکرار بیشتر گذاشته شده است . 

فریده حیدر قره شیران
تهيه شده توسط : فریده حیدر قره شیران
6/2/2023 5:55:08 PM
Menu