تاثیر نوشتن بر اجرا کردن

با نوشتن خواسته هایتان آنها را محقق کنید. پیشنهاد می‌کنم اکنون که در سن نوجوانی قرار دارید یک بار داستان زندگی خودتان را بنویسید . نوشتن باعث می‌شود مغز شما تنها بر روی اطلاعاتی که برای شما مهم اس...

تاثیر نوشتن بر اجرا کردن

با نوشتن خواسته هایتان آنها را محقق کنید. پیشنهاد می کنم اکنون که در سن نوجوانی قرار دارید یک بار داستان زندگی خودتان را بنویسید . نوشتن باعث می شود مغز شما تنها بر روی اطلاعاتی که برای شما مهم است تمرکز کند. 

بعضی از اندیشمندان بر این باورند که تخیل تاثیر بسیار زیادی بر موفقیت ما انسان ها دارد.سعی کنید وقتی می خواهید خواسته هایتان را بنویسید به جزئیات توجه کنید  و از کلی گویی پرهیز کنید.

قطعا رویا بافی به تنهایی باعث موفقیت و سعادت نمی شود ولی استفاده از قوه تخیل می تواند اولین قدم در راه رسیدن به موفقیت باشد.

بسیاری از افراد دچار زندگی روزمره هستند و تصور درستی از یکسال یا دوسال یا پنج سال بعد خودشان ندارند و همین نداشتن تصویر باعث می شود که تلاش نکنند .

نوشتن اهداف بر روی کاغذ باعث شفافیت شما در ابراز خواسته هایتان می شود .برخی از افراد مشهور از این تکنیک برای تحقق اهدافشان استفاده کرده اند و سود برده اند . بعنوان مثال جیم کری وقتی هنوز معروف نشده بود چکی ساختگی با مبلغ ده میلیون دلار برای خودش درست کرد و همه جا آن را با خود به همراه داشت سالها بعد که جیم کری به موفقیت رسید برای بازی در هر فیلم بیست میلیون دلار دستمزد دریافت می کرد یعنی مبلغی بیشتر از رویاهایش.

لو هولتس ، مربی مشهور فوتبال آمریکایی هم زمانی فهرست آرزوهایش را نوشت او تقریبا 107 آرزو داشت که بعد از 50 سال تقریبا به تمام اهدافش رسید .

عملکرد این افراد می تواند برای ما الهام بخش باشد و این موضوع را به ما یادآور می شود که محدودیتی برای دست یافتن به آرزوها برای ما وجود ندارد مگر اینکه خودمان در ذهنمان مانع تراشی کنیم.

موضوع دیگری که می تواند در راه رسیدن به اهدافمان به ما کمک کند نوشتن موانعی است که در راه  رسیدن به هدف ما وجود دارد ، اگر موانع را بشناسیم بهتر می توانیم برای رفع آن ها برنامه ریزی کنیم پس تا اینجا قرار است:

  1. اهدافمان را بنویسیم .
  2. موانع رسیدن به اهدافمان را بنویسیم.

یکی از موانع بزرگ رسیدن به هدف ، طرد شدن از جمع دوستان است که در سنین نوجوانی بسیار اتفاق می افتد. کسی که رویاهایش را می نویسد باید شهامت رویارویی با سختی ها را هم داشته باشد.

وقتی موانع را با جزئیات بنویسید قطعا قدرت آن موانع را کم می کنید و خودتان را برای رویارویی با موانع آماده می کنید.

بعد از نوشتن موانع راه حل های خلاقانه ای برای رفع آن ها به ذهن شما می رسد و این نتیجه نوشتن است.

در مسیر رسیدن به اهدافتان منعطف باشید و از دیگران کمک بگیرید چون ممکن است اتفاقات ناخواسته ای برای ما اتفاق بیفتد که باید در برابر آنها راه کار مناسب اتخاذ کنید.

اهدافتان را تقسیم کنید و با موفقیت های کوچک انگیزه خودتان را افزایش دهید.(تقسیم برنامه کلی به قسمت های کوچک تر)

رسیدن به بلندترین قله ها با کوچک ترین قدم ها آغاز شده است پس بنویسید تا اتفاق بیفتد.

 

3/25/2023 11:40:08 PM