درس 4 و 5- فارسی هشتم - درسنامه و تست - الهه پروری

درس 4 و 5- فارسی هشتم - درسنامه و تست - الهه پروری درس 4 و 5- فارسی هشتم - درسنامه و تست - الهه پروری

درس 4 و 5- فارسی هشتم - درسنامه و تست - الهه پروری

دانش آموزان عزیز سلام

من الهه پروری فارغ التحصیل مهندسی شیمی از دانشگاه تهران هستم.
🔴 ماهی را هر وقت از آب بگیری تازه است: یک مثل است و دانش  ادبی ارسال المثل ایجاد شده است و کنایه است از اینکه برای جبران هر کاری دیر نیست /می گویند : «هی ...»  : نقل قول می کند که همان دانش ادبی تضمین است.

 

مبادا گذر .... داشتیم که ... : پانزده یا بیست: مراعات نظیر/ ای کاش: ( صوت) شبه جمله

 

به پانزده یا بیست ... می اندیشید: پانزده یا بیست یا حتی سی سال: مراعات نظیر/ احترام و اعتبار: مراعات نظیر/ شیرین و موفق: مراعات نظیر

 

قدرت( نیرو) /خیال (فکر و اندیشه) /تصویر( عکس ) /رویایی (خیال، چیزی که آرمان است و می خواهیم به آن برسیم)/ در آمد ( بهره و دستمزد) /نصیب ( بهره )/ احترام (حرمت )/اعتبار ( ارزش ) 

 

 در نوجوانی ... انسانیت است: عشق و عاطفه و انسانیت: مراعات نظیر

 

خیال ( تصویر)/ بی عاطفه ( بدون عاطفه)/ بد اخلاق ( از نظر اخلاقی خوب نیست)/ آرمانی (چیزی که آرزو داریم)/ منطقی (چیزی که باعقل و فکر خود در یابیم )/ سرشار (پر و لبریز)


 ✅ بقیه جزوه با درسنامه کامل در فایل ضمیمه آمده است.👁‍🗨 شعرخوانی صفحه 42 : شوق مهدی

بیت 1: گفتم: (ای امام) چرا روی زیبای تو از دیده من پنهان است؟ گفت: موجود (دلبستگی تو به دنیا) همانند حجابی است که مانع دیدن می شود وگرنه چهره من آشکار است.

نهان و عیان: قافیه/ است و است: ردیف نهان و عیان: تضاد/ بیت دارای ۵جمله است.

بیت ۲: گفتم: (ای امام) عزیز تر از جان، نشانی محل اقامت تو را از چه کسی بپرسم؟ گفت: بیهوده به دنبال نشانی هستی؛ زیرا آن مکان نشان ندارد.

نشان چه پرسی: پرسش انکاری/ نشان و بی نشان: تضاد/جانا: منادا و حرف ندا حذف شده است. بیت دارای ۶ جمله است.

بیت ۳: گفتم: (ای امام) برای من غم عشقت از شادمانی دوست داشتنی تر است. گفت: در راه پیروی از ائمه غم نیز همانند شادی است.

غم شادمان است: تشخیص/ غم و شادی در مصرع اول: تضاد که با هم فاصله دارد/ غم و شادمان در مصرع دوم: متضاد و متناقض نما(پارادوکس)

بیت ۴: گفتم:(ای امام) جان من از آتش اشتیاق دیدار تو سوخت. گفت: کسی که واقعاً سوخته عشق ما باشد ناله و اندوهی ندارد. بیت دارای ۷جمله است.

بیت ۵: گفتم: (ای امام) این نیم جان (ناقابل و بی ارزش) را از فیض قبول کن. گفت: جان خود را نگه دار زیرا که جان تو خانه عشق( غم) امام است.

تخلص شاعر در بیت آخر آمد که نام خودش را بیان کرده(فیض)


🔘 درس پنجم : راه نیک بختی

بیت 1: قافیه: جویم وگویم/ تعداد جمله: 3 جمله / جناس: جویم و گویم

بیت 2 : قافیه: سحرخیز و بپرهیز/ تعداد جمله:2 /تلمیح  به ضرب المثل: سحر خیز باش تا کامروا شوی/ تکرار: سحر

دو فعل امر در بیت: 1- بپرهیز2 - می باش ظاهراً فعل امر نیست اما درمعنی فعل امر به کار رفته است. 

سحرگه مخفف سحرگاه  

بیت 3 : قافیه: مهربان و جان/ ردیف: باش/ تعداد جمله: 2


✅ بقیه جزوه با درسنامه کامل در فایل ضمیمه آمده است.


***************************************************************

🔷 تست ها

🟡 در كدام گزينه "را" نشانه‌ی متمم و حرف اضافه است؟

1) يكی را به سر نهد تاج بخت                                          2) گفتم مرا غم تو خوشتر ز شادمانی   

3) بيشه فرهنگ و ادب و انديشه را شير شيرانی         4) تيرگی ناخويشتن شناسی را خواهی زدود 

🔵 تعداد اسم‌ها در کدام گزینه بیشتر است؟

1) افسوس که جوان نمی‌داند.                                      2) زندگی یک سفر است.

3) نرگس داستان را برای خواهرش خواند.             4) سنگ گفت: «تو جوانه زیبایی هستی»

🟢 در بیتِ «چون این دو شوند از تو خرسند/ خرسند شود ز تو خداوند» فعل‌ها به ترتیب چه زمانی دارند؟

1) مضارع ساده- مضارع ساده                                    2)  مضارع التزامی- مضارع التزامی

3) مضارع اخباری- مضارع التزامی                           4) مضارع التزامی- مضارع اخباری

***************************************************************


📌 پاسخ تست ها در فایل ضمیمه موجود است.🟢 ✨🎉 برای دسترسی به کلی مطالب آموزنده و آموزشی خوشحال میشوم کانال یوتیوب منو (کلیک کنید) دنبال کنید.🌹 (فیلترشکن نیازه)


🔴 برای ارتباط با پشتیبان ویژه و اطلاع از شرایط مشاوره با رتبه هاي برتركانوني 

به لينك زير مراجعه كنيد.

ارتباط با پشتیبان ویژهفایل های ضمیمه

2/3/2023 4:53:27 PM