ریدینگ -زبان انگلیسی - درک مطلب یک سوالی (9)- فرشید کامرانی

ریدینگ -زبان انگلیسی - درک مطلب یک سوالی (8)- فرشید کامرانی

ریدینگ -زبان انگلیسی - درک مطلب یک سوالی (9)- فرشید کامرانی

دانش آموزان عزیز سلام

من فرشید کامرانی فارغ التحصیل مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف هستم.


در ادامه مطالب زبان انگلیسیمون که قراره به ارتقاء سطح زبان شما کمک کنه، امروز سراغ بخش ریدینگ میریم. 

این مطلب، نهمین مطلب از مجموعه ریدینگ های تک سوالی است که برای شما آماده کردم. 


برای این که مهارت درک مطلب شما قویتر بشه شما باید متن زیاد بخونید و قطعا همه ی لغات متن ها رو بلد نیستید اما با توجه به معنی سایر لغات و جملات میتوانید معنی کلمات را حدس بزنید. با خواندن متن های زیاد کم کم متوجه میشوید که حتی متن هایی که شاید خیلی از لغات آن را ندانید را بهتر درک میکنید. پس تمرین و تکرار را فراموش نکنید.

متن امروز را بخوانید و به سوال آن پاسخ بدهید. هر لغتی را متوجه نشدید سرچ کنید و در صورت نیاز در یک دفترچه یادداشت کنید و هر چند روز یکبار آن را مرور نمایید.


لینک سایر مطالب در سایت کانون


Types of Pressure

 

Pressure is a force exerted by a substance that is in contact with another substance. Atmospheric pressure is pressure exerted by the mixture of gases (primarily nitrogen and oxygen) in the Earth’s atmosphere. Although you may not perceive it, atmospheric pressure is constantly pressing down on your body. This pressure keeps gases within your body, such as the gaseous nitrogen in body fluids, dissolved. If you were suddenly ejected from a spaceship above Earth’s atmosphere, you would go from a situation of normal pressure to one of very low pressure. The pressure of the nitrogen gas in your blood would be much higher than the pressure of nitrogen in the space surrounding your body. As a result, the nitrogen gas in your blood would expand, forming bubbles that could block blood vessels and even cause cells to break apart. j

 

Atmospheric pressure does more than just keep blood gases dissolved. Your ability to breathe—that is, to take in oxygen and release carbon dioxide—also depends upon a precise atmospheric pressure. Altitude sickness occurs in part because the atmosphere at high altitudes exerts less pressure, reducing the exchange of these gases, and causing shortness of breath, confusion, headache, lethargy, and nausea. Mountain climbers carry oxygen to reduce the effects of both low oxygen levels and low barometric pressure at higher altitudes. j

 

Q. The word perceive in paragraph 1 is closest in meaning to ... j

a. Realize

b. Believe

c. Desire

d. Portrayمنبع: TST Prep - Reading Practice Questions
🧨 متن بالا و جواب سوال به صورت تشریحی در فایل پیوست موجود است.✨🎉 برای دسترسی به سایر مطالب زبان انگلیسی و تجربیات و ... من خوشحال میشوم کانال یوتیوب منو (کلیک کنید) دنبال کنید.🌹 (فیلترشکن نیازه)


برای ارتباط با پشتیبان ویژه و اطلاع از شرایط مشاوره با رتبه هاي برتركانوني 

به لينك زير مراجعه كنيد.

ارتباط با پشتیبان ویژه

فایل های ضمیمه

2/3/2023 5:07:38 PM