عددگویا،احتمال-ریاضی نهم- نکات مهم- فاطمه نوبخت

برای آمادگی بیشتر شما در آزمون 18 آذر درس‌نامه ریاضی در فایل زیر برای شما بارگذاری شده است.

عددگویا،احتمال-ریاضی نهم- نکات مهم- فاطمه نوبخت

 دانش‌آموزان عزیز نهمی:

برای آمادگی بیشتر شما در آزمون  18  آذر درس‌نامه ریاضی در فایل زیر برای شما بارگذاری شده است. با مطالعه مطلب زیر آمادگی بیشتری برای آزمون 18 آذر داشته باشید.

فاطمه نوبخت-مسؤل‌ دفترچه نهم عادی    

11/29/2022 3:36:49 AM