اهدای کتاب به بورسیه‌ها برنامه‌ای شد

تازه‌گل آقچه‌لی از برنامه جدید واحد بورسیه بنیاد قلم‌چی برای اجرای پروژه‌های اهدای کتاب به دانش‌آموزان تحت‌پوشش بر اساس حضور آنان در آزمون‌های برنامه‌ای خبر داد.

اهدای کتاب به بورسیه‌ها برنامه‌ای شد

تازه‌گل آقچه‌لی از برنامه جدید واحد بورسیه بنیاد قلم‌چی برای اجرای پروژه‌های اهدای کتاب به دانش‌آموزان تحت‌پوشش بر اساس حضور آنان در آزمون‌های برنامه‌ای خبر داد.  


مسئول بورسیه با اشاره به اینکه این برنامه از آبان‌ماه و برگزاری نخستین آزمون در این ماه کلید خورده است، توضیح داد: بر این اساس، از این پس یکی از ملاک‌های اهدای کتاب به بورسیه‌ها، حضور آنان در آزمون‌ها است و آزمون به آزمون، کتاب‌ها به دانش‌آموزان حائز شرایط اهدا خواهد شد.  

وی در ادامه با بیان اینکه در همین راستا به سه گروه از دانش‌آموزان بورسیه کتاب اهدا می‌شود، گفت: در حال حاضر،

گروه اول شامل حدود ۱۷۸۱۹ دانش‌آموز جدیدالورود است که در یک آزمون حضور داشته‌ یا هنوز هیچ آزمونی مشارکت نداشته‌اند؛ به این گروه به انتخاب خودشان ۲ جلد کتاب اهدا می‌شود.  

گروه دوم شامل بیش از ۱۹۴۰۰ دانش‌آموز است که در ۲ آزمون و بیشتر حضور داشته‌اند اما تاکنون کتاب دریافت نکرده‌اند؛ به این دانش‌آموزان تا اعتبار ۴ میلیون ریال کتاب اهدا خواهد شد.  

گروه سوم ۲۴۹۱۴ دانش‌آموز را شامل می‌شود که در ۲ آزمون و بیشتر حضور داشته‌اند و یک‌بار کتاب به آنان اهدا شده است که این گروه مشمول کتاب اهدایی تا اعتبار ۳ میلیون ریال هستند. 

منبع :

6/10/2023 3:53:37 AM
Menu