همه مطالب آزمون 22 مهر برای هفتم، هشتم و نهمی‌ها

در این مطلب، مهم‌ترین و کلیدی‌ترین نکات مربوط به آزمون 22 مهر ، آزمونک‌های 5 و 10 سؤالی و درسنامه‌های طراحی شده توسط دبیران و رتبه‌های برتر کنکور سراسری، هماهنگ با برنامه راهبردی آزمون گردآوری شده است

همه مطالب آزمون 22 مهر برای هفتم، هشتم و نهمی‌ها

دانش آموزان عزیز سلام!!!

در این مطلب، مهم ترین و کلیدی ترین نکات مربوط به آزمون 22 مهر ، آزمونک های 5 و 10 سؤالی و درسنامه های طراحی شده توسط دبیران و رتبه های برتر کنکور سراسری، هماهنگ با برنامه راهبردی آزمون گردآوری شده است.

بر روی لینک ها کلیک کنید.

🟡 این صفحه هر روز بروزرسانی می شود ... 🟡 نهم 

دفترچه

دانلود دفترچه درسنامه‌های آزمون 22 مهر 

فارسی
درس یک: به نام خداوند جان و خرد - فارسی نهم - جزوه و تست - الهه پروی - سه شنبه 12 مهر
آزمونک فارسی پایه نهم ویژه آزمون 22 مهر- فاطمه نوبخت - شنبه 16 مهر
علوم
درس یک - علوم نهم - درسنامه و تست - الهه پروری - سه شنبه 12 مهر
آزمونک علوم پایه نهم ویژه آزمون 22 مهر- فاطمه نوبخت - شنبه 16 مهر
ریاضی
آزمونک ریاضی پایه نهم ویژه آزمون 22 مهر- فاطمه نوبخت - شنبه 16 مهر
عربی
آزمونک عربی پایه نهم ویژه آزمون 22 مهر - فاطمه نوبخت - دوشنبه 18 مهر
زبان
آزمونک زبان انگلیسی پایه نهم ویژه آزمون 22 مهر - فاطمه نوبخت - دوشنبه 18 مهر
مطالعات اجتماعی
آزمونک مطالعات اجتماعی پایه نهم ویژه آزمون 22 مهر- فاطمه نوبخت - سه شنبه 19 مهر
پیام های آسمان
آزمونک پیام‌های آسمان پایه نهم ویژه آزمون 22 مهر- فاطمه نوبخت - سه شنبه 19 مهر

  


هشتم 

دفترچه

دانلود دفترچه درسنامه‌های آزمون 22 مهر 

جامع
درسنامه عربی و زبان هشتم - متناسب با بودجه بندی آزمون22مهر - شیدا اسماعیل نیا - یکشنبه 17 مهر 
درسنامه پیام و مطالعات هشتم - متناسب با بودجه بندی آزمون22مهر - شیدا اسماعیل نیا - یکشنبه 17 مهر 
فارسی
درس اول - فارسی هشتم - درسنامه آموزشی و تست - الهه پروری - سه شنبه 12 مهر
عربی
درس یک - عربی هشتم - درسنامه و تست - الهه پروری - سه شنبه 12 مهر
علوم
درسنامه علوم هشتم - متناسب با بودجه بندی آزمون 22مهر - شیدا اسماعیل نیا - یکشنبه 17 مهر هفتم 

دفترچه

دانلود دفترچه درسنامه‌های آزمون 22 مهر

ریاضی
چگونه مسئله را حل کنیم؟ - ریاضی هفتم - درسنامه و تست - الهه پروری - سه شنبه 12 مهر
علوم
درس یک - علوم هفتم - درسنامه و تست - الهه پروری - سه شنبه 12 مهر 
مراحل روش علمی - علوم پایه هفتم - سپهرفرزانه - دوشنبه 18 مهر
عربی
اسم‌ها ی مذکر یا مونث - عربی پایه هفتم - نجمه هاشمی - دوشنبه 18 مهر
مطالعات اجتماعی
تعاون - مطالعات اجتماعی پای هفتم - فاطمه صادقی - سه شنبه 19 مهر
پیام های آسمان
آفرینش شگفت انگیز - پیام‌های آسمان پایه هفتم - فاطمه صادقی - سه شنبه 19 مهر
6/5/2023 9:43:59 PM
Menu