ساخت کتابخانه روستای عبدالرحیم استان همدان در حال تکمیل

تکمیل ساخت کتابخانه روستای عبدالرحیم از توابع بخش شرا در شهرستان همدان که توسط بنیاد قلم‌چی در حال انجام است، به پیشرفت فیزیکی نزدیک به 80 درصدی رسید.

ساخت کتابخانه روستای عبدالرحیم استان همدان در حال تکمیل

تکمیل ساخت کتابخانه روستای عبدالرحیم از توابع بخش شرا در شهرستان همدان که توسط بنیاد قلم‌چی در حال انجام است، به پیشرفت فیزیکی نزدیک به ۸۰ درصدی رسید.


مسئول نظارت بر پروژه‌های ساخت و تجهیز کتابخانه‌ها با اشاره به اینکه تفاهم‌نامه تکمیل این کتابخانه چندی پیش توسط بنیاد قلم‌چی و اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان همدان امضا شد، گفت: کتابخانه روستای عبدالرحیم  ۱۳۰ مترمربع زیربنا دارد و تکمیل ساخت آن از شهریورماه با اعتبار ۴ میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال توسط بنیاد قلم‌چی در حال انجام است.


رمضانعلی محسنی تاکید کرد: کتابخانه یادشده میزبان بخش قابل توجهی از جمعیت حدود ۴۰۰۰ نفری این روستا خواهد بود.


منبع :

3/25/2023 3:29:24 PM