دوشنبه‌ها با کتاب - 28 شهریور

طبق روال هر دوشنبه که با مطلب «دوشنبه‌ها با کتاب» در خدمت شما هستیم امروز نیز به معرفی یک کتاب برای هر مقطع ، توسط همکاران کانون می‌پردازیم.

دوشنبه‌ها با کتاب - 28 شهریور

طبق روال هر دوشنبه که با مطلب «دوشنبه ها با کتاب» در خدمت شما هستیم امروز نیز به معرفی یک کتاب برای هر مقطع ، توسط همکاران کانون می پردازیم.

شما می توانید تا 24 ساعت بعد از بارگذاری این مطلب ، کتاب های درج شده در جدول زیر را با تخفیف 35 درصدی از سایت کانون بوک تهیه کنید.


ورود به سایت کانون بوک kanoonbook.ir


دوازدهم تجربی

آبی جامع زیست شناسی

دوازدهم انسانی

آبی جامعه شناسی

دوازدهم ریاضی

آبی هندسه پایه

عمومی

آبی تعلیمات ادیان الهی و اخلاق ویژه اقلیت‌ها

منحصرا زبان

آبی پیمانه‌ای زبان تخصصی

هنر

آبی خلاقیت تصویری


یازدهم ریاضی

آبی شیمی

یازدهم تجربی

آبی شیمی

یازدهم انسانی

جامع عربی زبان قرآن

دهم تجربی

آبی شیمی

دهم انسانی

جامع فارسی

دهم ریاضی

آبی هندسه


نهم

سه سطحی علوم

هشتم

مجموعه طبقه‌بندی شده فارسی

هفتم

آبی عربی


ششم دبستان

مجموعه طبقه بندی شده ریاضی

پنجم دبستان

سه سطحی فارسی

چهارم دبستان

سه سطحی ریاضی

سوم دبستان

مجموعه دروس

دوم دبستان

سه سطحی ریاضی

پیش دبستانی

فارسی


دوازدهم هنرستان

آبی شایستگی‌های غیرفنی

یازدهم هنرستان

جامع فیزیک

دهم هنرستان

جامع فیزیک

3/21/2023 11:04:38 AM