فیلم ویژگی‌های آزمون 8 مهر هنرستان- سعید کمالو

در این فیلم، ویژگی‌های مربوط به آزمون 8 مهر هنرستان (رشته‌ها، تعداد سوالات، زمان پاسخ‌گویی به سوالات و ...) توضیح داده شده است.

فیلم ویژگی‌های آزمون 8 مهر هنرستان- سعید کمالو

هنرستانی‌های عزیز، سلام

ویژگی‌های مربوط به آزمون 8 مهر را می‌توانید در این فیلم مشاهده کنید.

منطق برنامه راهبردی، رشته‌ها، تعداد سوالات، زمان پاسخ‌گویی به سوالات و... در این فیلم توضیح داده شده است.

شماره تماس جهت ارتباط با واحد هنرستان کانون: 0216463 داخلی 1166

صفحه اینستاگرام هنرستان کانون: kanoonir_honarestaniha


سعید کمالو - مدیر آزمون‌های هنرستان

فایل های ضمیمه

ویژگی‌های آزمون 8 مهر هنرستان
11/29/2022 4:57:19 AM