دانش‌آموزان دبستان با چه روشی به نقاط قوت خود رسیدند؟

جمع بندی نقاط قوت دانش‌آموزان دبستان در جلسه جمعه 25 شهریور-دلیل این نقاط قوت چیست؟

دانش‌آموزان دبستان با چه روشی به نقاط قوت خود رسیدند؟

با سلام به همه‌ی دبستانی‌های پرانرژی

اگر کارنامه‌های آزمون خود را با کمک پدر و مادر یا پشتیبان‌تان بررسی کنید متوجه می‌شوید که بعضی درس‌ها نقاط قوت شما می‌باشند. یعنی در آن درس نسبت به بقیه درس‌ها و نسبت به بقیه هم تراز‌هایتان بهتر عمل می‌کنید.

در جلسه روز جمعه 25 شهریور ماه دانش‌آموزان دبستانی نقاط قوت خود را کشف کردند و هر کدام بیان کردند که چرا آن درس نقطه قوت آن‌هاست.

اگر روش‌های دوستان‌تان را ببینید متوجه می‌شوید که هر کدام دلایل خودشان را داشته‌اند. علاقه به آن درس، تمرین و تست، کلاس رفتن، استفاده از کتاب‌ها، کار کردن با والدین و ... از مواردی است که بچه‌های دبستان را به نقطه قوت رسانده است.

در این مطلب فایل جمع‌بندی این روش‌ها را برای شما قرار داده‌ایم.

دقت کنید که خواندن روش‌های موفقیت بقیه باعث می‌شود شما روش موفقیت خودتان را کشف کنید یا بسازید.

بچه‌ها نقطه قوت شما کدام درس است؟ چرا در آن درس بهتر عمل می‌کنید؟

در زیر این مطلب بنویسید.

3/23/2023 4:19:43 AM