مفهوم و مصداق - منطق دهم - درسنامه و تست - مهرشاد ایمانی نسب

سلام خدمت دوستان عزیز کانونی . . . ! ! ! در این بخش قصد داریم مروری بر مطالب و نکات درس سوم منطق یعنی (( مفهوم و مصداق )) داشته باشیم .

مفهوم و مصداق - منطق دهم - درسنامه و تست - مهرشاد ایمانی نسب

سلام خدمت دوستان عزیز کانونی  . . . ! ! ! 
 
در این بخش قصد داریم مروری بر مطالب و نکات درس سوم منطق یعنی  (( مفهوم و مصداق )) داشته باشیم .
 
 امیدواریم مطالب ذکر شده ، شما را در یادگیری بهتر این درس ، یاری دهد . 
مهرشاد ایمانی نسب

دانشجوی رشته علوم قضایی دانشگاه علوم قضایی تهران 

رتبه 16 منطقه دو - کنکور انسانی  1400


صفحه اینستاگرام و کانال تلگرام ما

برای ارتباط بیشتر با رتبه برترها و رزرو پشتیبان ویژه ، پیج کانون برترها را دنبال کنید و به کانال تلگرام کانون برترها ملحق شوید .

همچنین می توانید با شماره 0218451 داخلی 3123 تماس بگیرید .

🟥   تــســت   🟥

1-شکل زیر نسبت میان مصادیق کدام مفاهیم را به درستی نشان می دهد ؟ (کنکور 98 داخل کشور) 

1)الف : درخت – ب : سبز – ج : میوه – د : سیب 

2)الف : میوه – ب : سیب – ج : سبز – د : سیب سبز 

3)الف : میوه – ب: شیرین – ج : سیب – د : سیب شیرین 

4)الف : سیب – ب : شیرین – ج : میوه – د : سیب شیرین 


2-شکل زیر نسبت میان مصادیق کدام مفاهیم را به درستی نشان می دهد ؟ (کنکور 98 خارج کشور)    

1)الف : فلز – ب : جیوه – ج : جامد – د : مایع

2)الف : جسم – ب : میز – ج : چوبی – د : سبز

3)الف : حیوان – ب : انسان – ج : آسیایی – د : اروپایی

4)الف : اروپایی – ب : مسیحی – ج : شاعر – د : نویسنده 


3-میان مفاهیم به کار رفته در عبارات زیر ، کدام یک از نسبت های چهارگانه را می توان برقرار کرد ؟ (کنکور 99 خارج کشور)

(( امروز با یک توریست آلمانی آشنا شدم که عکاس ، خبرنگار و زاده ی مادری اصفهانی است و دیروز به اصفهان آمده است . ))

1)فقط عموم و خصوص من وجه                   2)عموم و خصوص من وجه و تباین 

3)عموم و خصوص من وجه و تساوی           4)عموم و خصوص مطلق و عموم و خصوص من وجه 


4-اگر قضایای (( بعضی الف ها ب هستند )) و (( بعضی الف ها ب نیستند )) درست باشند ، درباره رابطه (( الف و ب )) کدام عبارت درست است ؟ (کنکور 99 داخل کشور)

1)لزوماً عموم و خصوص من وجه است .                  2)تساوی یا عموم و خصوص مطلق است . 

3)تساوی یا عموم خصوص من وجه است .              4)عموم و خصوص مطلق یا عموم و خصوص من وجه است . 


5-کدام طبقه بندی درست است ؟ (کنکور 1400 داخل کشور)

1)مقدار < شکل < مثلث < پاره خط                    2)علم < تصدیق < قضیه < قضیه شرطی 

3)تصدیق < شکل اول < قیاس < استدلال         4)مربع < لوزی < متوازی الاضلاع < چهار ضلعی ✅  پاسخنامه  ✅

پاسخ گزینه 3 است . با توجه به نسبت های چهارگانه ای که در شکل برقرار است ، فقط گزینه 3 صحیح است . 


پاسخ گزینه 2 است . طبق شکل بین الف با ب و ج و د رابطه عموم و خصوص مطلق وجود دارد که الف عام و بقیه خاص هستند .


پاسخ گزینه 1 است . نسبت های چهارگانه فقط بین مفاهیم کلی برقرار می شوند . تمام مفاهیم کلی مذکور در عبارت صورت سوال ، با یکدیگر رابطه عموم و خصوص من وجه دارند . 


پاسخ گزینه 4 است . برای پاسخ به این پرسش باید شکل های عمومی نسبت های چهارگانه را بلد باشیم . در تساوی جملات (( هر – هر )) وجود دارد اما در عموم و خصوص مطلق و عموم خصوص من وجه جملات صورت سوال صادق است . 


پاسخ گزینه 4 است . در یک طبقه بندی درست باید بین طبقات متوالی نسبت عموم و خصوص مطلق برقرار باشد . در گزینه 4 ، هر مربعی نوعی لوزی است و هر لوزی نوعی متوازی الاضلاع است و هر متوازی الاضلاعی نوعی چهار ضلعی است . بررسی سایر گزینه ها : 

1)در گزینه یک ، اشتباهاً مثلث که از همه خاص تر است ، در دومین طبقه آمده است .

2)در گزینه دو ، علم که از همه عام تر است ، در آخرین طبقه آمده است . 

3) در گزینه سه ، تصدیق و شکل اول با یکدیگر ارتباطی ندارند . تهیه کننده :

مـهـرشـاد ایـمـانـی نـسـب  -  دانشجوی دانشگاه علوم قضایی

سپاس از توجه شما  🌹  🌹  🌹

4/2/2023 9:38:07 AM