همه مطالب درسی آزمون 31 تیر برای دهم، یازدهم و هنرستانی ها

در این مطلب، مهم‌ترین و کلیدی‌ترین نکات مربوط به آزمون 31 تیر، آزمونک‌های 5 و 10 سؤالی و درسنامه‌های طراحی شده توسط دبیران و رتبه‌های برتر کنکور سراسری، هماهنگ با برنامه راهبردی آزمون گردآوری شده است.

همه مطالب درسی آزمون 31 تیر برای دهم، یازدهم و هنرستانی ها

دانش آموزان عزیز دهم، یازدهم و هنرستانی، سلام!!!

در این مطلب، مهم ترین و کلیدی ترین نکات مربوط به آزمون 31 تیر، آزمونک های 5 و 10 سؤالی و درسنامه های طراحی شده توسط دبیران و رتبه های برتر کنکور سراسری، هماهنگ با برنامه راهبردی آزمون گردآوری شده است.

بر روی لینک ها کلیک کنید.حسابان

جبر و معادله (دروس 1 و 2) - درسنامه و تست - محمد مهدی کربلایی - جمعه 24 تیر

جبر و معادله (دروس 2 و 3 ) - درسنامه و تست - محمد مهدی کربلایی - دوشنبه 27 تیر

جبر و معادله (درس 4و 5) - درسنامه و تست - محمد مهدی کربلایی - سه شنبه 28 تیر

ریاضی

الگو،دنباله، مثلثات- ریاضی دهم- حنانه اتفاقی - یکشنبه 26 تیر

شیمی
نگاه به گذشته

کیهان،زادگاه جهان هستی-نگاه به گذشته شیمی یازدهم- حنانه اتفاقی - سه شنبه 28 تیر

نگاه به آینده

فیزیک
نگاه به گذشته

فیزیک و اندازه گیری-نگاه به گذشته فیزیک یازدهم- حنانه اتفاقی - سه شنبه 28 تیر

نگاه به آینده


فلسفه و منطق
نگاه به گذشته

نگاه به آینده
چیستی فلسفه - فلسفه یازدهم انسانی - زهرا جعفرزاده - چهارشنبه 22 تیر


زیست شناسی

دنیای زنده - گفتار اول و دوم - فرزین رستمی - یکشنبه 26 تیر

ریاضی
نگاه به گذشته
صفحات 1 تا 31 ریاضی - نگاه به گذشته دهم ریاضی - فاطمه احدزاده - شنبه 18 تیر
صفحات 39 تا 50 علوم - نگاه به گذشته دهم ریاضی - فاطمه احدزاده - چهارشنبه 22 تیر
نگاه به آینده
صفحات 1 تا 13 ریاضی - نگاه به آینده دهم - فاطمه احدزاده - دوشنبه 20 تیر

مثلثات - درسنامه و تست - محمد مهدی کربلایی - شنبه 25 تیر

الگو و دنباله- نگاه به آینده ریاضی دهم- حنانه اتفاقی - سه شنبه 28 تیر

فیزیک
نگاه به گذشته

نگاه به آینده
صفحات 1 تا 13 فیزیک - نگاه به آینده دهم - فاطمه احدزاده - یکشنبه 19 تیر
فیزیک و اندازه گیری-دهم ریاضی- حنانه اتفاقی - سه شنبه 28 تیر

فیزیک و اندازه گیری- دهم ریاضی- امیرحسین ایمانی پور - سه شنبه 28 تیر

شیمی
نگاه به گذشته

نگاه به آینده
صفحات 1 تا 9 شیمی - نگاه به آینده دهم - فاطمه احدزاده - سه شنبه 21 تیر

کیهان ، زادگاه جهان هستی- شیمی دهم- حنانه اتفاقی - سه شنبه 28 تیر

عربی 
نگاه به گذشته
نگاه به آینده

ادبیات
نگاه به گذشته
صفحات 9 تا 29 فارسی - نگاه به گذشته دهم ریاضی - فاطمه احدزاده - پنجشنبه 23 تیر
نگاه به آینده

زبان
نگاه به گذشته
صفحات 15تا 27 زبان - نگاه به گذشته دهم ریاضی - فاطمه احدزاده - پنجشنبه 23 تیر
نگاه به آینده


اقتصاد

کسب و کار و کارآفرینی- درس 1 اقتصاد- درسنامه و تست- مائده حسنی - یکشنبه 26 تیر


هنرستان

صورت حساب بانک- حسابداری-نکات درسی - سعید کمالو - سه شنبه 28 تیر

شبکه و نرم افزار رایانه

انواع کارت شبکه- شبکه و نرم‌افزار-نکات درسی- سعید کمالو - شنبه 18 تیر

مونتاژ رایانه - شبکه و نرم‌افزار - نکات درسی - سعید کمالو - شنبه 18 تیر

انتخاب حافظه‌های جانبی- شبکه و نرم‌افزار-نکات درسی- سعید کمالو - یکشنبه 19 تیر

نرم‌افزار واژه پرداز- شبکه و نرم‌افزار- نکات درسی- سعید کمالو - یکشنبه 19 تیر

انواع چاپگر-شبکه و نرم‌افزار رایانه - نکات درسی- سعید کمالو - یکشنبه 19 تیر

5/29/2023 9:55:50 AM
Menu