بودجه بندی، تصمیم گیری در مخارج: سارا معصوم زاده

در این مطلب خلاصه ای از درس اقتصاد را میتوان مشاهده کرد.

بودجه بندی، تصمیم گیری در مخارج: سارا معصوم زاده

تعریف کشور های پیشرفته: کشورهایی که از قدرت تولیدی بالاتر و درآمد بیشتری برخوردارند. 

ویژگی های کشورهای پیشرفته: 

الف) درآمد و تولید بالا                     ب)توزیع عادلانه تر درآمدها            پ)تعداد بیکاران کم

ت)مقاوم در برابر شوک های اقتصادی   ث)ثبات نسبی بازارها و قیمت ها     ج)سطح سواد و بهداشت عمومی بالا

چ)توانایی تامین نیازهای اولیه در شرایط بحرانی و حتی صدور مازاد آن        ح)اعتماد و همبستگی بین مردم برای تلاش اقتصادی

خ) تاثیرگذار در منطقه و جهان           د)قدرتمندند و بقیه رویشان حساب می کنند. 

مولفه های پیشرفت اقتصادی: 1.رشد اقتصادی        2.شاخص های توسعه انسانی       3.شاخص توزیع عادلانه درآمد

تعریف رشد: افزایش تولید در جامعه ای در دوره ای معین نسبت به دوره قبل = افزایش تولید (مفهوم کمی)

روش های افزایش ظرفیت تولیدی در کشورها: 1.سرمایه گذاری بیشتر   2.به کارگیری روش های بهتر   3.فناوری مناسب تر 

تعریف کارایی: تولید بر روی منحنی مرز امکانات تولید (استفاده اقتصاد از بیشترین منابع خود)

رشد اقتصادی: انتقال منحنی مرز امکانات تولید، به نقاطی که خارج از منحنی مرز امکانات تولید بودند و کشور آرزوی رسیدن به آن نقاط را داشته است. 

اقتصاددانان برای اندازه گیری رشد، به میزان رشد تولیدات یک کشور در طول سال می نگرند. تولید ناخالص داخلی ارزش پولی همه کالاها و خدمات نهایی تولید شده در داخل مرزهای یک کشور در طول سال است. 

مواردی که در تولید ناخالص داخلی لحاظ نمی شوند:

الف) کار بدون دستمزد   ب)خرید و فروش کالای دست دوم    ج)تولیدات اقتصادی زیرزمینی، غیرقانونی و قاچاق

شاخص توسعة انساني تصوير كاملتري از پيشرفت اقتصادي يك كشور را ارائه  می دهد.

الگوی پیشرفت اسلامی – ایرانی 

به دلایل زیر، تصویر شاخص توسعه انسانی از پیشرفت کامل نیست: 

  • در نظر نگرفتن شاخص های دیگری مانند مبارزه با فساد، بهبود فضای کسب و کار، رشد علم و فناوری و ...
  • دخالت نداشتن تفاوت های بومی و محلی و تاریخی و فرهنگی کشورها 
  • یکسان نبودن اهمیت عدالت اقتصادی 
  • تفاوت نگاه به زندگی 
  • جهت مشاهده کامل این مطلب به فایل ضمیمه مراجعه کنید.
6/4/2023 9:58:50 PM
Menu