نوروز 1401 با دو آزمون هدیه برای دبستانی ها

امسال در تاریخ‌های 5 و 12 فروردین دو آزمون هدیه برای شما در نظر گرفته ایم. حضور در این آزمون‌ها برای دانش آموزان کانونی الزامی است.

نوروز 1401 با دو آزمون هدیه برای دبستانی ها

نوروز 1401 با دو آزمون هدیه

امسال در تاریخ های 5 و 12 فروردین دو آزمون هدیه برای شما در نظر گرفته ایم. حضور در این آزمون ها برای دانش آموزان کانونی الزامی است. می توانید از همین امروز به دوستان ، همکلاسی ها و آشنایان خود نیز این آزمون ها را اطلاع دهید تا آنها هم شرکت کنند چون دانش آموزان غیرکانونی هم امکان شرکت در این آزمون ها را دارند. هر دو گروه یعنی هم کانونی و هم غیرکانونی باید از طریق شماره گیری کد دستوری #13*8451*6655* در آزمون ثبت نام کنند.

این آزمون های هدیه برای گروه های دبستان، متوسطه 1، متوسطه 2 و کنکوری برگزار خواهند شد.

بودجه بندی آزمون ها چگونه است ؟

در آزمون5 فروردین جمع بندی مطالب نیسمال اول را داریم. این بودجه بندی منطبق برای بودجه بندی آزمون 7 فروردین است. یعنی شما قبل از شرکت در یک آزمون اصلی می توانید خودتان  را در یک آزمون هدیه محک بزنید و سپس با بررسی اشتباهات خود آمادگی خود را برای آزمون 7 فروردین بیشتر کنید.

در آزمون 12 فروردین نیمه اول نیمسال دوم را از شما می پرسیم. در این آزمون دقیقاً بودجه بندی آزمون 19 فروردین را از شما خواهیم پرسید. پش می توانید با بررسی و تحلیل این آزمون آمادگی خود برای شرکت در آزمون 19 فروردین را بیشتر کنید.

از چه درسهائی سوال داریم ؟

در هر دو آزمون برای گروه دبستان از درس های ریاضی، علوم، فارسی و نگارش فارسی سوال خواهیم داشت.

هر دفترچه چند سوال دارد ؟

هر دفترچه 60 سوال دارد. که برای هر درس 20 سوال در نظر گرفته ایم. دقت کنید که در هر درس یک دسته ی 10 تائی سوالات طرح نو + یک دسته ی 10 تائی سوالات منتخب از کتاب نوروز را خواهیم داشت.

چگونه برای این آزمون آماده شویم ؟

حتماً کتاب نوروز را تهیه کنید چون علاوه بر اینکه از این کتاب در آزمونهای هدیه سوال داریم برای آمادگی شرکت در آزمونهای اصلی نیز به شما کمک خواهد کرد. در این دوران می توانید با بررسی کارنامه بازیابی و کارنامه اشتباهات مباحثی را که نیاز به مرور و مطالعه بیشتر دارند بخوانید تا برای شرکت در این آزمون نیز آمادگی لازم را کسب کنید.

 

 

 

4/2/2023 9:52:56 AM