دروس 1 تا 6 - فلسفه یازدهم - تست‌های کنکور - مهرشاد ایمانی نسب

سلام خدمت دوستان عزیز کانونی . . . ! ! ! در این بخش قصد داریم به حل تست‌های کنکوری دروس 1 تا 6 فلسفه یازدهم بپردازیم .

دروس 1 تا 6 - فلسفه یازدهم - تست‌های کنکور - مهرشاد ایمانی نسب

سلام خدمت دوستان عزیز کانونی  . . . ! ! !
 
 در این بخش قصد داریم به 
حل تست های کنکوری دروس 1 تا 6 فلسفه یازدهم بپردازیم .
 
 دوستان ، لطفاً ابتدا خودتون تست ها را حل کنید و سپس پاسخ ها را مطالعه و بررسی کنید . . . 


مـهـرشـاد ایـمـانـی نـسـب

دانشجوی رشته علوم قضایی دانشگاه علوم قضایی تهران 

رتبه 16 منطقه دو - کنکور انسانی  1400


صفحه اینستاگرام و کانال تلگرام ما

برای ارتباط بیشتر با رتبه برترها و رزرو پشتیبان ویژه ، پیج کانون برترها را دنبال کنید و به کانال تلگرام کانون برترها ملحق شوید .

همچنین می توانید با شماره 0218451 داخلی 3123 تماس بگیرید .ویژگی های مطلب 

 تست های کنکوری  ⚫

  پاسخنامه تشریحی 


1-کدام مورد تفاوت اساسی فلسفه را با سایر علوم نشان می دهد ؟                                                    (کنکور داخل 99) 

1)ارائه دیدگاه های کلی                                    2)موضوع و مسائل آن 

3)حیرت در برابر هستی                                   4)استفاده از روش عقلی 


2-کدام عبارت درست است ؟                                                                                                       (کنکور خارج 99)

1)برخی از مسائل فلسفه با روش تجربی قابل بررسی است اما روش کلی فلسفه ، روش عقلی است . 

2)فلسفه مانند همه ی دانش های دیگر قانونمند است و با استفاده از روشی خاص ، مسائل خود را بررسی می کند . 

3)تفکر فلسفی خاص فیلسوفان نیست ، بلکه از همان آغازین روزهای حیات هر انسانی خود را نشان می دهد . 

4)همه ی انسان ها به شرط دقت در افکار ، تصمیمات و اعمال روزمره خود ، دچار نوعی حیرت فلسفی می شوند . 


3-کدام مورد را می توان پرسش فلسفی دانست ؟                                                                          (کنکور داخل 1400)

1)فلسفه چگونه دانشی است ؟                                 2)فلسفه ی خواندن نماز چیست ؟ 

3)زندگی کردن چه فایده ای دارد ؟                            4)آیا تفکر تابع قواعد خاصی است ؟ 


4-فلسفه با کدام مورد ارتباط مستقیم ندارد ؟                                                                                 (کنکور خارج 1400)

1)عشق به خردمندی                                         2)هنر خوب زیستن 

3)استفاده درست از ظرفیت ذهن                       4)تلاش برای نیل به حقیقت  پاسخنامه تشریحی درس اول 


تست اول 


تست دوم 


تست سوم 


تست چهارم 
1-کدام عبارت درست است ؟                                                                                              (کنکور داخل 99)

1)رشته های مختلف دانش ، رابط فلسفه اولی با فلسفه های مضاف است . 

2)در حیطه ی فلسفه سیاست ، یک فیلسوف در عین حال باید سیاستمدار هم باشد . 

3)فلسفه اولی بخش اصلی فلسفه است که ریشه و شاخه های فلسفه را در بر می گیرد . 

4)مکتب های گوناگون تربیتی عصر حاضر ، در آثار بسیاری از فیلسوفان قدیمی ریشه دارد . 


2-کدام عبارت توصیف درستی از حیطه های فلسفه ارائه می دهد ؟                                            (کنکور خارج 99) 

1)فلسفه اولی ، پل ارتباطی میان فلسفه های مضاف و دانش های بشری است . 

2)فلسفه اولی بخش اصلی فلسفه است که ریشه و شاخه های فلسفه را در بر می گیرد . 

3)فلسفه های مضاف ، مسائل خاص فلسفه را وارد حیطه های گوناگون علوم و فنون می کنند . 

4)هر شاخه ی فلسفه ، قسمتی از فلسفه است که بنیان آن را یکی از شاخه های علوم می سازد .  پاسخنامه تشریحی درس دوم 


تست اول 


تست دوم 
1-کدام مورد ، ویژه ی تفکر فلسفی است ؟                                                                         (کنکور خارج 1400)

1)تأمل در باورهای بنیادین زندگی                             2)استفاده از روش عقلی و استدلالی 

3)تلاش برای رهایی از عادت های غیر منطقی             4)تلاش برای پاسخ قانونمند به سوالات مطرح شده   پاسخنامه تشریحی درس سوم 


تست اول 
1-پارمنیدس از این استدلال که هستی از نیستی به وجود نمی آید و نیستی به هستی تبدیل نمی شود ، به کدام نتیجه می رسد ؟  (کنکور داخل 99)                                            

 1)حقیقت هستی ، امری ثابت است و حرکت در آن راه ندارد . 

2)آنچه که هست ، هست و آنچه که نیست ، نیست . 

3)وجود ، همان (( بودن )) و صیرورت و حرکت ، همان (( شدن )) است . 

4)بودن و شدن از مفاهیم اساسی فلسفه هستند . 


2-با توجه به نظرات فیلسوفان اولیه ، کدام عبارت درست است ؟                                                         (کنکور خارج 99)

1)گزنوفانس معتقد بود خدای خدایان در هیچ چیز شبیه موجودات جهان نیست و بی همتا است . 

2)پارمنیدس نخستین کسی بود که به روشنی دریافت ((بودن)) و ((شدن)) از ویژگی های اساسی موجودات است . 

3)هراکلیتوس معتقد بود ستیزه و جنگ دائمی ، موجودات را ایجاد می کند و آتش ، آنها را سوزانده و نابود می کند . 

4)از آثار تالس می توان فهمید که معتقد بوده ماده اولیه سازنده جهان ، آب است و بنیان اشیا بر آب قرار گرفته است . 


3-کدام عبارت بیان کننده اندیشه های فیثاغورس و پیروان او است ؟                                                 (کنکور داخل 1400)

1)نظم ریاضی در همه موجودات جریان دارد و جهان را فقط با دانش ریاضیات می توان شناخت . 

2)جهان ساختاری ریاضی دارد و مبادی اولیه موجودات ، همان اصول شکل ها و عددها هستند . 

3)اصول ریاضیات درباره همه ی موجودات صادق است ؛ زیرا عناصر اولی موجودات ، سازنده ی اعداد هستند . 

4)اصول و مبادی اولیه جهان ، سازنده ی اعداد و اصول اعداد هستند و اعداد ، موجودات جهان را شکل داده اند .  پاسخنامه تشریحی درس چهارم 


تست اول 


تست دوم 


تست سوم 
1-اساس ترس از مرگ از نظر سقراط کدام است ؟                                                                       (کنکور داخل 98)

1)توهم دانایی نسبت به مرگ                              2)اشتیاق به توقف در دنیا  

3)آگاهی از زیان مرگ                                       4)سرپیچی از امر خدا 


2-سقراط در زمان خودش به دانایی مشهور بود . علت این موضوع به نظر او چه بود ؟                        (کنکور خارج 98) 

1)این که او نادانی سوفسطائیان را آشکار می کرد . 

2)پیام سروش دلفی مبنی بر اینکه او داناترین مرد شهر است . 

3)گفت و گوهای او با مردم ، برای اینکه فرمان خدا را به جای آورده باشد . 

4)تصور مردم مبنی بر اینکه او پاسخ سوالاتی را که از سوفسطائیان می کند ، می داند . 


3-کدام عبارت را می توان از دفاعیات سقراط نتیجه گرفت ؟                                                         (کنکور داخل 99) 

1)منشأ همه ی بدی ها و ناراستی ها ، نادانی انسان است . 

2)دانای حقیقی خداست و فقط آنچه او می گوید ، درست است . 

3)هر کس خدا را باور داشته باشد ، باید صفات او را هم بپذیرد . 

4)کسی که خورشید و ماه را به خدایی بپذیرد ، سزاوار سرزنش است . 


4-کدام مورد را نمی توان از دفاعیات سقراط در دادگاه نتیجه گرفت ؟                                             (کنکور خارج 99) 

1)اجرای فرمان خدا ، از هر امر دیگری مهم تر است . 

2)کسی که ادعای دانایی می کند ، در پی حقیقت نیست . 

3)دانایی از آن خداست و انسان را از آن بهره ای نیست . 

4)کسی که از ترس ، کار درست را رها کند ، سزاوار سرزنش است .  پاسخنامه تشریحی درس پنجم 


تست اول 


تست دوم 


تست سوم 


تست چهارم 
1-کدام عبارت به این سوال که (( چرا شکاک واقعی وجود ندارد ؟ )) پاسخ نمی دهد ؟                       (کنکور خارج 98) 

1)شک در واقعیت ، مستلزم اثبات آن است .                       2)اصل واقعیت برای هر انسانی بدیهی است . 

3)اصل واقعیت ، مبدأ تحقیقات فلسفی است .                    4)همه ی شکاکان در زندگی خود با واقعیت سر و کار دارند .  


2-این عبارت که (( معلوم است که ما از خود و جهان پیرامون ، شناختی داریم )) به کدام یک از حیطه های معرفت شناسی مربوط است ؟  (کنکور داخل 99)                                       

1)ابزارهای شناخت                   2)قلمرو شناخت                    3)ماهیت شناخت                     4)امکان شناخت    


3-این واقعیت که (( حقایق فراوانی در عالم هست که آنها را نمی دانیم و نمی شناسیم )) به کدام یک از حیطه های معرفت شناسی مربوط است ؟  (کنکور خارج 99)                            

1)ابزارهای شناخت                  2)ماهیت شناخت                   3)امکان شناخت                        4)قلمرو شناخت  


4-با بیان کدام یک از عبارت های زیر ، فرد دچار تناقض شده است ؟                                            (کنکور داخل 1400) 

1)هیچ کس نیست که بتواند آنچه را خودش فهمیده ، به دیگری هم منتقل کند . 

2)هیچ کس نیست که بتواند واقعیت داشتن یا واقعیت نداشتن جهان را با علم اثبات کند . 

3)هیچ یک از شناخت هایی که تا کنون درباره ساختار جهان به دست آورده ایم ، عین واقعیت نیست . 

4)حواس ما کم و بیش دچار خطا می شود ، بنابراین هیچ یک از یافته های حواس قابل اعتماد نیستند . 


5-این گزاره که (( حواس بر خلاف عقل ، به تنهایی قادر به درک خطاهای خود نیستند )) با کدام یک از حیطه های زیر در معرفت شناسی ارتباط بیشتری پیدا می کند ؟

(کنکور داخل 1400) 

1)ماهیت شناخت                 2)امکان شناخت                    3)ابزارهای شناخت                     4)ارزش شناخت 


6-کدام عبارت درست است ؟                                                                                            (کنکور خارج 1400) 

 1)گستردگی شناخت و فهم ما از جهان ، نشان می دهد که توانایی شناخت ما حدی ندارد . 

2)کسی که توانایی شناخت برخی امور را مطلقاً منتفی بداند ، امکان شناخت را منکر است . 

3)با پیشرفت های حیرت آور بشر در سده های اخیر ، همه ی دانش های گذشته زیر سوال رفته اند . 

4)کسی که معتقد است حقیقت غیر قابل شناخت است ، ناخواسته وجود یک حقیقت را اثبات می کند .  پاسخنامه تشریحی درس ششم 


تست اول 


تست دوم 


تست سوم 


تست چهارم 


تست پنجم 


تست ششم لینک درسنامه های دروس 1 تا 6 فلسفه یازدهم :

درس اول - چیستی فلسفه 

درس دوم - ریشه و شاخه های فلسفه

درس سوم - فلسفه و زندگی

درس چهارم - آغاز تاریخی فلسفه

درس پنجم - زندگی بر اساس اندیشه

درس ششم - امکان شناختتهیه کننده : 

مـهـرشـاد ایـمـانـی نـسـب  -  دانشجوی رشته علوم قضایی


سپاس از توجه شما  🌹  🌹  🌹

5/28/2023 1:58:54 PM