بررسی آزمون 24 دی دوم دبستان

آزمون 24 دی جمع بندی نیمه دوم نیم‌سال اول مطالب کتاب درسی است.

بررسی آزمون 24 دی دوم دبستان

آزمون 24 دی جمع بندی بخش دوم مطالب نیم‌سال اول

در آزمون 24 دی مطالبی که از ابتدای آذر ماه تا کنون در آزمون‌ها مطرح کرده بودیم دوباره از شما پرسیدیم تا مرور شود. آزمون بعدی کل مطالب را از ابتدای کتاب درسی از شما خواهیم پرسید.

آزمون امروز فرصتی برای مرور مطالب اخیر بود تا بتوانید نقاط قوت خود را بهتر بشناسید و یادگیری های خود را نیز کامل کنید.

میانگین درصدهای پاسخ ‌گویی با توجه به عملکرد دانش آموزان در پردازش اول به ترتیب زیر است:


 

ریاضی آشنا از نگاه دانش آموزان درس دشوار این آزمون بوده است. بسته سؤالات آشنا، سؤال‌هایی است که از کتاب‌های سه سطحی انتخاب می‌شوند. برخی دانش اموزان و اولیا تصور می‌کنند چون این کتاب‌ها را دانش آموزان دارند و از قبل سؤال‌های آن را دیده‌اند پس به راحتی می‌توانند به سؤال‌های این بخش پاسخ درست بدهند درحالی که نتایج چیز دیگری را بیان می‌کند.

درس ریاضی درسی است که خود دانش آموز باید قلم به دست بگیرد و سؤال را حل کند تا زمانی که خود دانش آموز سؤال را حل نکند متوجه جاهایی که یادنگرفته نمی‌شود.

به علاوه توهم یادگیری، همان موردی است که باعث می‌شود بعضی دانش آموزان نتیجه مطلوب را نگیرند این که تصور می‌کنند مطلب را یادگرفته‌اند ولی سر جلسه امتحان نمی‌توانند نتیجه خوبی به دست بیاورند.

چه در بخش سؤالات آشنا و چه در بخش سؤالات عادی در درس ریاضی تا زمانی که تمرین‌های متنوع و متعدد حل نشود یادگیری کامل به دست نمی آید.

نکته دیگری که باعث اشتباه دانش آموزان می‌شود سؤالات دامدار است یعنی سؤالاتی که یک یا دو گزینه اشتباه را بیش از 15%  دانش اموزان به عنوان پاسخ درست در نظر می‌گیرند. در این آزمون سؤالات 4، 5 و 20 ریاضی سؤال های دام‌دار بودند

 در دو درس دیگر نیز 23 و 26 که هردو مربوط به درس علوم هستند دام‌دار بودند.

بررسی سؤالات دام‌دار به دانش آموزان کمک می‌کند نکات سؤال را توجه کنند و خوب یادبگیرند.

آزمون های هدف و مشابه پارسال دو آزمون کمکی هستند که قبل از هر آزمون اصلی برگزار می‌شوند. پیشنهاد می‌کنیم از این دو آزمون برای آمادگی بیش‌تر آزمون خود کمک بگیرید.

موفق باشید 

6/1/2023 2:41:07 AM
Menu