درس ششم تا نهم _درسنامه مطالعات پنجم دبستان 24 دی_فائزه کاووسی

درسنامه مطالعات اجتماعی پنجم دبستان به همراه پاسخ تشریحی جهت آمادگی برای آزمون فرودین به همراه

درس ششم تا نهم _درسنامه مطالعات پنجم دبستان 24 دی_فائزه کاووسی

دانش آموزان عزیز سلام. 

در این بخش درسنامه مطالعات اجتماعی پنجم دبستان مطابق با برنامه راهبردی آزمون برای شما بارگذاری شده است 

با مطالعه آن‌ها به مرور و تثبیت مطالب بپردازید. 

موفق باشید ‌.

5/29/2023 8:56:08 AM
Menu