زمین پویا_درسنامه علوم ششم دبستان_فاطمه حلاجیان

درسنامه علوم ششم دبستان مطابق با مباحث آزمون آذر برای شما بارگزاری شده است فصل سوم بخش یادآوری

زمین پویا_درسنامه علوم ششم دبستان_فاطمه حلاجیان

درس ۵: زمین پویا

زمین لرزه چگونه به وجود می آید؟

زمین لرزه یکی از پدیده های طبیعی است که در کره ی زمین رخ می دهد.

در هنگام وقوع برخی از زمین لرزه ها ، خسارت های جانی و مالی به وجود می آید.

وقوع زمین لرزه باعث آزاد شدن انرژی درونی زمین می شود.

ما باید با شناخت زمین لرزه و پدیده های طبیعی دیگر مانند آتش فشان و ... بتوانیم در کنارآن ها زندگی کنیم.

زمین لرزه وقتی اتّفاق می افتد که سنگ کره ی زمین در اثر نیروهای حاصل از درون زمین می شکند.

انرژی حاصل از شکستن سنگ کره ی زمین به صورت امواج لرزه ای از داخل زمین به سطح آن می رسدو باعث تغییراتی در سطح زمین می شود.

آیا همه ی زمین لرزه ها باعث خرابی در سطح زمین می شوند؟ چرا؟

عوامل مؤثر بر میزان خرابی های زمین لرزه عبارتند از:

مقدار انرژی آزادشده-نوع ساختمان زمین-نوع مصالح به کار رفته-تکنولوژی و علم به کار رفته در ساختمان-شکل هندسی ساختمان

اثرات ناشی از زمین لرزه

1 – خرابی ساختمان ها و ریزش آوار و شکستن شیشه ها

۲ – قطع آب، برق، گاز، تلفن

۳ – آتش سوزی و برق گرفتگی

۴ – شکستن سدهاو وقوع سیل

۵-شیوع بیماری های مسری

6-از دست دادن عزیزان

7-بروز مشکالت اجتماعی مانند ناامنی، دزدی و...

آیا می دانید بعد از وقوع زمین لرزه چه کارهایی را باید انجام دهید؟

1 – حفظ خونسردی و استقرار در محیط امن

۲ – قطع جریان برق و بستن شیرهای اصلی گاز و آب

۳-کمک به مصدومین و مجروحین و انتقال آنها

۴-توجه به پیا م ها و راهنمایی های مسئولین

۵ -دلجویی از مصیبت دیدگان و تالش جهت کاهش تألمات روحی


بخش های مختلف یک آتشفشان:

مخروط – دهانه – جریان گدازه – مواد جامد آتشفشانی

مواد آتش فشانی

– گاز : مهم ترین گازهای خارج شده از دهانه ی آتش فشان بخارآب و دی اکسید کربن است برای تولید￾مایع : به ماده ی مذابی که از دهانه آتش فشان خارج می شود گدازه می گویند

یکی از گازهایآتش فشانی می توانید آزمایش انجام دهید

دریک لیوان مقداری جوش شیرین ریخته سپس کمی سرکه به آن اضافه کنید

طی واکنش این دو ماده با یکدیگر مقداری گاز کربن دی اکسید تولید می شود

–جامد : از دهانه آنش فشان ذرات ریز و درشت جامد به هوا پرتاب می شود خاکسترهای خارج شده از دهانه آتش فشان جزء مواد جامد بسیار ریز محسوب می شوند

در اثر فعالیت آتش فشان ها سنگ هایآتش فشانی بوجود می آید که انواع مختلف دارند

توف آتش فشانی که مصالح ساختمانی محسوب می شود

پوکه معدنی که در مصالح ساختمانی کاربرد دارد در سقف و دیوارهای پیش ساخته ساختمان ها سنگ پا که قدرت سایندگی زیادی دارد و در حمام و در صنایع چوب بری به عنوان سایندهاستفاده می شود


در پیج پایه ششم با ما همراه باشید.

5/30/2023 4:18:17 AM
Menu