صفحه‌های 1 تا 34_درسنامه علوم پنجم نگاه به آینده_محمدرضا احمدی

درسنامه علوم پنجم دبستان مطابق با مباحث آزمون آذر جهت آمادگی برای آزمون 19 آذر برای شما بارگزاری شده است

صفحه‌های 1 تا 34_درسنامه علوم پنجم نگاه به آینده_محمدرضا احمدی

دانش آموزان عزیز سلام 

در این بخش درسنامه صفحه های ۱ تا ۳۴ علوم پنجم دبستان مطابق با مباحث آزمون ۱۱ شهریور برای شما بارگزاری شده است. 

با مطالعه آن‌ها به مرور و تثبیت مطالب بپردازید. 

موفق باشید‌

6/2/2023 7:48:07 PM
Menu