برنامه جلسات هفتگی دانش آموزان

از فردا چهارشنبه جلسات هفتگی دانش آموزان طبق جدول اعلام شده برای دانش آموزان برگزار می‌شود.

برنامه جلسات هفتگی دانش آموزان

جلسات هفتگی دانش آموزان طبق جدول، برای همه دانش آموزان (کانونی و غیر کانونی) برگزار می شود.

جلسات توسط مدیران و دست اندرکاران تولید آزمون های کانون، برای هر پایه به طور جداگانه برگزار می‌شود.

زمان جلسات 1 ساعت می‌باشد.

برای شرکت در جلسات؛ ‌از طریق لینک هایی که بعد از جدول برنامه جلسات آمده و با عنوان مهمان وارد جلسه می‌شوید .

برای شرکت در جلسات، حتما از اینترنت پرسرعت و مرورگرهای به روز شده فایرفاکس و کروم استفاده کنید.

در این جلسات، اولیا نیز می‌توانند همراه دانش آموزان شرکت کنند.

 

شما می توانید سوالات خود در مورد موضوعات مطرح شده در جلسه را در قسمت کامنت ها مطرح کنید،  مدیران گروه آزمون به سؤالات شما پاسخ خواهند داد.
لینک جلسات:

12 تجربی: https://www.skyroom.online/ch/ghalamchi1400/htajrobi

12 ریاضی: https://www.skyroom.online/ch/ghalamchi1400/hriazi12

12 انسانی: https://www.skyroom.online/ch/ghalamchi1400/ensani12

هنرستان: https://www.skyroom.online/ch/ghalamchi1400/honarestan

هنر: https://www.skyroom.online/ch/ghalamchi1400/honar

منحصرا زبان: https://www.skyroom.online/ch/ghalamchi1400/hzaban

11 تجربی: https://www.skyroom.online/ch/ghalamchi1400/htajrobi11

11 ریاضی: https://www.skyroom.online/ch/ghalamchi1400/11riazi

11 انسانی: https://www.skyroom.online/ch/ghalamchi1400/11ensani

10 تجربی: https://www.skyroom.online/ch/ghalamchi1400/10tajrobi

10 ریاضی:  https://www.skyroom.online/ch/ghalamchi1400/haftegi10r

10 انسانی:  https://www.skyroom.online/ch/ghalamchi1400/haftegi10e

نهم: https://www.skyroom.online/ch/ghalamchi1400/haftegi9

هشتم:  https://www.skyroom.online/ch/ghalamchi1400/haftegi08

هفتم: https://www.skyroom.online/ch/ghalamchi1400/haftegi07

 ششم:  https://www.skyroom.online/ch/ghalamchi1400/haftegi6

پنجم : https://www.skyroom.online/ch/ghalamchi1400/haftegi5

 چهارم:  https://www.skyroom.online/ch/ghalamchi1400/haftegi4

سوم و دوم: https://www.skyroom.online/ch/ghalamchi1400/haftegi2311/29/2022 4:23:28 AM