کتاب‌های پایه‌ی دوم دبستان برای تمام دانش‌آموزان

در این مجموعه کتاب‌های پایه دوم دبستان معرفی شده است.

کتاب‌های پایه‌ی دوم دبستان برای تمام دانش‌آموزان

سال دوم دبستان، دومین سالی است که دانش آموزان خواندن و نوشتن را یادگرفته‌اند و تمرین و تکرار در یادگیری مطالب و تقویت مهارت‌های خواندن و نوشتن اهمیت فراوانی دارد.

به همین جهت، کتاب‌های متنوعی برای این هدف ارائه نموده‌ایم که هر یک با هدف مشخصی مراحل مختلف یادگیری از ادراک تا تسلط را پوشش می‌دهد.

لیست این کتاب‌ها در فایل ضمیمه آمده است.

تیپ کتاب‌های پرتکرار، کتاب‌هایی هستند که نمونه سؤالات آموزگاران سراسر کشور در آن جمع آوری شده است و پرتکرارترین آن‌ها در کتاب ها آمده است.

تیپ کتاب های کار،‌اولین کتاب هایی هستند که بعد از تدریس آموزگار و یا هم زمان با آن، قابل استفاده است و سؤال‌های آن از ساده به دشوار است.

تیپ کتاب‌های سه سطحی کتاب‌هایی هستند که سؤالات آن‌ها چهارگزینه‌ای هستند و برای مرحله تسلط می‌توان از آن‌ها استفاده کرد.

فلش کارت ها، برای مرور و یادگیری با خودویژگی حمل آسان و امکان همراه داشتن چند کارت به جای یک کتاب،‌تدوین شده است.


3/23/2023 4:27:03 AM