تحلیل درس خلاقیت نمایشی آزمون 26 شهریور

دوستان گلشن اسکندری رتبه 5 منطقه سه کنکور 98 سوال‌های دام دار آزمون درس خلاقیت نمتایشی ارا با توجه به پاسخ برایتان تحلیل نموده است.

تحلیل درس خلاقیت نمایشی آزمون 26 شهریور

 تحلیل درس خلاقیت نمایشی آزمون 26 شهریور 

دوستان گلشن اسکندری رتبه 5 منطقه سه کنکور 98 سوال های دام دار آزمون درس خلاقیت نمتایشی ارا با توجه به پاسخ برایتان تحلیل نموده است.


192) کدام گزینه درباره اصطلاح اسکوپ درست است؟

1) بازگویی افسانه های قهرمانی توتنی توسط خواننده یا نقال

2) اصطلاح کلیسایی برای اجرا کنندگان غیر دینی میم

3) نوعی درام عبادی به عنوان مقدمه ای برای مراسم عشای ربانی

4) دیالوگ هایی در توجه های کلیسایی شامل سوال و جواب بین یک فرد و یک جمع

گزینه 1 صحیح است.

تحلیل سوال:

اسکوپ، نقال یا خواننده است که افسانه های قهرمانی را بازگو می کند. در اروپای شمالی در قلمروی ژرمنی یا تونتی، نمایش اسکوپ از سده ی پنجم تا هشتم رونق گرفت. اجرا کنندگان در این نمایش به عنوان حافظ تاریخ و تقویم تونتی مقام و جایگاه ارجمندی در جامعه داشتند. 

منبع: (تاریخ تئاتر جهان، اسکار براکت)


195) کدام گزینه، بیانگر ویژگی درام نئوکلاسیک است؟

1) پرهیز از عین نمایی، خیال پردازی و خلق حوادث فوق طبیعی

2) رواج تک گویی و استفاده از همسرایان به عنوان محرم راز

3) خارج شدن صحنه های خشونت آمیز و مرگ از متن صحنه

4) اخذ داستان های تراژدی از زندگی طبقات متوسط و پایین جامعه

گزینه 3 صحیح است.

تحلیل سوال:

عین نمایی یا ظهور حقیقت، اصل عقاید نئوکلاسیک هاست.  مفهوم عین نمایی در سه هدف خلاصه می شود: واقعیت، اخلاق، تعمیم.

در رابطه با واقعیت منتقدین انتظار دارند که درام نویسان موضع نمایش و حوادث آن را بر اساس حقایقی که می تواند در واقعیت اتفاق افتد پایه ریزی کنند. لذا در عمل از خیال پردازی و خلق حوادث فوق طبیعی اجتناب می شد. شیوه تک گویی و همسرایی متروک گشت. و به جای آن شیوه ای دیگر به کار گرفتند، یعنی برای هر یک از کاراکترها یک فرد یا یک گروه محرم راز در صحنه قرار داده شود تا هر شخصیتی بتواند بتواند در مقابل همراز اسرار درون خودش را فاش کند. 

منبع: (کتاب تاریخ تئاتر جهان، اسکار براکت)


197) وجود شخصیت های ابله، جنبه های کمرنگ سیاسی اجتماعی و لباس های رنگارنگ مضحک، ویژگی های کدام نوع نمایش را بیان می کند؟

1) ساتیر                  2) موعظه های مفرح                    3) سوتی                     4) بورلسک

گزینه 3 صحیح است.

تحلیل سوال:

سوتی و موعظه های مفرح از انواع فارس هستند.

سوتی نوعی از فارس است که همه کاراکترهایش را افراد ابله تشکیل داده است. کاراکترها، لباس های سنتی رنگارنگ می پوشیدند و سرپوشی با گوش خر و تاج خروس بر سر می نهادند. 

سوتی، جنبه های کم رنگ سیاسی، اجتماعی یه ساتیر های مذهبی پیدا می کرد. صحنه های جنگ و خشونت آمیز و صحنه های پرجمعیت را از متن صحنه خارج می کردند، زیرا در یک نمایش واقعی و طبیعی ایجاد چنین صحنه هایی مسیر نبود.

ساتیر(درام ساتیریک): ساتیر نمایش خنده داری است که به هجو و مسخره کردن خدایان،الاهگان و شخصیت های حماسی و اسطوره ایی می پردازد.


198) یونسکو به کدام یک از آثار خود، عنوان تراژدی زبان را داده است؟

1) مستاجر جدید                  2) آواز خوات طاس                    3) درس                  4) صندلی ها

گزینه 2 صحیح است.

تحلیل سوال:

یونسکو به نمایشنانه آواز خوان طاس عنوان تراژدی زبان داده است چون، خودش این نمایش را از روی جمله های یک خود آموز انگلیسی برای مبتدیان نوشته است. حرف های معمولی آن عاری از معنا جلوه می کرد. و به نوعی انسجام کامل زبان، منتهی می شد. یونسکو در نمایشنامه صندلی ها می گوید مضمون پیام نیست بلکه صندلی ها هستند. در نمایشنامه درس، اندیشه از کلام جدا می شود و زبان شیء شده را رها می کند.

یونسکو نمایش نامه نویس ساده و دم دست تر نسبت به بقیه نمایشنامه نویسان ابزورد است.

در آثار یونسکو دو چیز اهمیت دارد: 

سرشت رو به زوال ماده گرایی 2- تنهایی و انزوای فرد

یونسکو در همه ی آثارش کلیشه ها ، ایدئولوژی ها و ماده گرایی را تحقیر می کند.

توجه یونسکو به روابط اجتماعی انسان از طبقه متوسط و وضعیت خانوادگی آنها است.

شخصیت های آثار یونسکو خود مختار و فاقد اندیشه هستند.

 منبع: (کتاب مکاتب ادبی، سید حسینی)


199) کدام یک از گزینه ها در خصوص سینمای امپرسیونیسم فرانسه، درست است؟

1) فیلم سازان انپرسیونیسم طرفدار فیلم برداری در استودیوهای سینمایی بودند.

2) امپرسیونیست ها اعتقاد داشتند که فرم سینمایی باید با ریتم شنیداری استوار باشد.

3) باور امپرسیونیست ها این بود که بهتر است از روایت های ادبی تقلید کنند.

4) امپرسیونیست ها برای پرهیز از کیفیت تیاتری از بازیگری به شکل ناتورالیستی بهره می گرفتند.

گزینه 4 صحیح است.

تحلیل سوال:

 امپرسیونیسم به عنوان یک جنبش مشخص در سال 1229 به آخر خط رسید ولی تاثیرات فرم امپرسیونیستی همچون روایت روانشناختی و تدوین ذهنی سالهای طولانی به حیات خود ادامه داد.

امپرسیونیست ها شروع به تجربیات به شدت ریتمیک کردند تا آهنگ یک تجربه را به صورتی که کارکتر احساس میکند القا کنند. در صحنه های خشونت و هیجان عاطفی ریتمی تند شونده است. نماها کوتاه و کوتاه میشود تا به اوجی برسند که در آن گاهی نماها بیشتراز چند قاب نیستند. گاهی از رقص برای توجیه ریتن تند شونده استفاده می شود.

امپرسیونیستها در زمینه فرم فیلم بر این باور بودند که سینما نباید از روایتهای نمایشی (تئاتری) یا ادبی تقلید کند.

امپرسیونیستها در کوشش های خود برای تعریف ماهیت تصویر سینمایی خود به شکل معمول از مفهوم فوتوژنی بهره می گرفتند؛ اصطلاحی که بر چیز پیچیده تری دلالت دارد تا صرفا فتوژنیک (خوش عکس) بودن. از دید امپرسیونیستها، فوتوژنی بنیان سینما بود. آنها فوتوژنی را برای دلالت بر کیفیتی به کار می برند که یک نمای سینمایی را از شیئی اصلی که از آن فیلم گرفته می شود، جدا می کند. در حقیقت مهمترین نکته در مورد آوانگاردها و امپیرسیونیستهای سینمایی باید دانست این هست که آنها اشیاء را چنان نورپردازی می کردند که فوتوژنی شان تا آنجا که امکان دارد افزایش یابد.

در فیلم های امپرسیونیسی، کارکرد تکنیک بیش تر انتقال ذهنیت شخصیت ها بود. این ذهنیت تصویرهایی روانی همانند خیال ها، رویاها، خاطره ها، نماهای نقطه نظر POV اپتیکی و دریافت رویدادها از سوی شخصیتها بدون استفاده از نماهای نقطه نظر ره در بر می گیرد.

نکته: ویژگی های کلیدی و مهم سینمای امپرسیونیسم:

علاقه به دنیای ذهنی شخصیتها

•بی علاقگی به شیوه بیان داستانی

•شیفتگی به زیبایی شناسی و علاقه به کندوکاوهای روانشناختی

•استفاده از ریتم تند شونده

•بازنمایی روایت از  ذهنیت کاراکترها

•استفاده از فلاش بک برای نشان دادن خاطرات 

•تاکید بر کنش درونی بجای رفتار جسمانی خارجی

•خط کم رنگ داستانی

•عدم وابستگی به میزانسن

•تاثیر پذیری از نقاشی های امپرسیونیستی با تصاویر شاعرانه

•دخل تصرف بسیار در زمان

•سینما باید ناب باشد و وام دار تیاتر و ادبیات نباشد

•تاکید بر نشان دادن رویاها و خیالات

•استفاده کارکردی از دوربین و تکنیکهای سینمایی(سوپرایمپوز. آیریس. ماسکه کردن. فلاش بک.نمای نقطه نظر و استفاده از آینه های محدب و انواع فیلترها

•تشابه سینما با موسیقی انگیزش کاوش در تدوین آهنگین

•توجه به مفهوم فوتوژنی

•امپرسیونیسم برخلاف اکسپرسیونیسم بر تدوین و سینما تو گرافی تاکید دارد اما سینمای اکسپرسیونیسم به شدت وابسته به میزانسن است.


203) در فیلم های کدام یک هز فیلم سازان زیر قطع روی حرکت ضمن شکستن خط فرضی آشکارا دیده می شود؟

1) سرگئی آیزنشتاین                2) آکیرا کوروساوا                3) آلفرد هیچکاک      4) یاسوجیرو ازو

گزینه 4 صحیح است.

تحلیل سوال: 

در فیلم های ازو خط فرضی رعایت نمی شود، پس زمینه و جهت روی پرده تداوم ندارد، جهت نگاها با هم نمی خواند و تنها سکستن خط فرضی 180 درجه تداوم دارد. 

در فیلم اوایل تابستان ازو، قطع روی حرکت ضمن شکستن خط فرضی را انجام داده است. در فیلم های یاساجیرو ازو، صحنه های فیلم هایش فضای 360 درجه می سازد، چیزی که در سبک تداومی از اشتباهات است.

یاساجیرو ازو، از فیلم سازانی است که از سیستم تداومی استفاده نمی کند و فیلم هایش را متمایز از فیلم های روائی کلاسیک می سازد. در فیلم داستان توکیو به لحاظ فضایی و زمانی پرش دیده می شود. روایتگری چندان سر راست نیست. روایت های مهم فیلم از طریق پرش زمانی کم رنگ شده است و رویدادهایی که در طرح و توطئه می بینیم به صورتی ساده و گذرا برگزار می شود. 

برای آگاهی از شرایط ثبت نام در آزمون های برنامه ای کانون فرم موجود را تکمیل کنید. ( کلیک کنید )