تحلیل درس درک عمومی هنر در دو آزمون 26 شهریور و 9 مهر

تحلیل درک عمومی هنر آزمون سلام دوستان عزیز درس درک عمومی هنر را خانم گلشن اسکندری رتبه 5 منطقه 3 دانشجوی سینمای

تحلیل درس درک عمومی هنر در دو آزمون 26 شهریور و 9 مهر

تحلیل درک عمومی هنر آزمون 

سلام دوستان عزیز

درس درک عمومی هنر را خانم گلشن اسکندری رتبه 5 منطقه 3 دانشجوی سینمای دانشگاه هنر تهران با توجه به دام آموزشی سوال ها یا به عبارتی سوال های دام‌دار آزمون را بررسی کرده اند.

شما میتوانید دو فایل زیر را دانلود نمایید.


برای آگاهی از شرایط ثبت نام در آزمون های برنامه ای کانون فرم موجود را تکمیل کنید. ( کلیک کنید )