اسم تفضیل-عربی یازدهم-تست آموزشی-فائزه کریمی

تست آموزشی-درس اول-عربی یازدهم-فائزه کریمی-مطابق با بودجه بندی

اسم تفضیل-عربی یازدهم-تست آموزشی-فائزه کریمی

کانونی های عزیز سلام!

در فایلی که در انتهای مطلب ضمیمه شده است می توانید جزوه پیام آیات درس اول دینی دهم را مطالعه کنید.

این مطلب مطابق با بودجه بندی آزمون 23 مهر انتخاب شده است.

برای دسترسی به مطالب بیشتر و تعامل با گروه عمومی کانون فرهنگی آزموش می توانید صفحه اینستاگرام عمومی کانون را با یک کلیک دنبال کنید.

برای آگاهی از شرایط ثبت نام در آزمون های برنامه ای کانون فرم موجود را تکمیل کنید. ( کلیک کنید )