خبر خوب برای دانش آموزان بورسیه جدید

دانش آموزان بورسیه جدید که جزء 40هزار دانش آموز بورسیه نبوده اند که کتاب کانون هدیه دریافت کرده اند ، در صورتی که در مهرماه تعداد آزمون هایشان در کانون بیشتر از 3 آزمون شده باشد ، مشمول دریافت کتاب

خبر خوب برای دانش آموزان بورسیه جدید

در مرحله اول بیش از 41 هزار نفر از دانش آموزان بورسیه کتاب اهدایی دریافت کردند ، کتاب هایی متناسب با تعداد آزمون هایی که امسال شرکت کرده بودند از مبلغ 100 هزار تومان تا 400 هزار تومان کتاب اهدا شده بود.

در نوبت اول آن دسته از دانش آموزان بورسیه در نظر گرفته شده بودند که تا پایان تابستان امسال در بیش از 3 آزمون تابستان شرکت کرده باشند.


اکنون به حدود 4000 دانش آموز بورسیه جدید ( از مبلغ 100 هزار تومان تا 400 هزار تومان) کتاب اهدا می شود و دانش آموزانی که تا روز 5 شنبه ، 22 مهر تعداد آزمون هایشان بیش از 3 آزمون شده است کتاب دریافت می کنند.

توجه : روز جمعه 30 مهر گروه سوم دانش آموزان بورسیه برای اهدای کتاب معرفی خواهند شد.

برای آگاهی از شرایط ثبت نام در آزمون های برنامه ای کانون فرم موجود را تکمیل کنید. ( کلیک کنید )