زنگ علوم ، خوراکی‌ها - علوم سوم - بهنام شاهنی

در این مطلب می‌خواهیم با هم به جمع بندی نکات مهم فصل‌های 1 و 2 و هم چنین خلاصه نکاتی که برای پاسخگویی به سوالات آزمون 23 مهر باید به آن‌ها مسلط باشید، بپردازیم.

زنگ علوم ، خوراکی‌ها - علوم سوم - بهنام شاهنی

دوستان سومی سلام!  

در این مطلب می‌خواهیم با هم به جمع بندی نکات مهم فصل های 1 و 2 و هم چنین خلاصه نکاتی که برای پاسخگویی به سوالات آزمون 23 مهر باید به آن‌ها مسلط باشید، بپردازیم.

موفق باشید

بهنام شاهنی

برای آگاهی از شرایط ثبت نام در آزمون های برنامه ای کانون فرم موجود را تکمیل کنید. ( کلیک کنید )