ترازهای برتر آزمون 9 مهر در شهرشما

اسامی دانش آموزانی که در پردازش اول و دوم کارنامه آن‌ها صادر شده است در این لیست قرار دارد

ترازهای برتر آزمون 9 مهر در شهرشما

در این جدول اسامی دانش آموزانی ذکر شده که در آزمون 9 مهر تراز بالای 6000 دارند


شرایط قرارگیری در لیست نفرات برتر:


1 -  تراز بالای 6000 در آزمون 

2 -  اسامی دانش آموزانی که در پردازش اول و دوم کارنامه آن ها صادر شده است در این لیست قرار دارد 

3 - اگه جهش تراز داشته باشید ؛ یعنی تراز شما با میانگین ترازتان همخوانی نداشته باشد و اختلاف تراز داشته باشید ترازتان در کارنامه قرار نمی‌گیرد و بالطبع در لیست نفرات برتر نیز قرار نمی‌گیرید.

4 - اسامی نفرات برتر ( در فایل های pdf) در گروه های دوازدهم بر اساس تراز دفترچه دهم یا یازدهم ( هر کدام که بالاتر باشد) می باشد و برای سایر گروه ها نفرات برتر بر اساس دفترچه نگاه به گذشته می باشد.

5 - نفرات برتر در صفحه شهر برای همه گروه ها فقط بر اساس دفترچه نگاه به گذشته می باشد.

6 - شرکت در حداقل 2 آزمون 

معیارهای مرتب سازی اسامی برترها در هر شهر:اسامی شهر ها به ترتیب حروف الفبا درج شده اند و در هر شهر نفرات برتر به ترتیب میانگین نمره تراز آزمون 12 شهریور مرتب شده است.


فایل گروه خود را در قسمت فایل های ضمیمه دانلود کنید.

همه گروه ها به تدریج به این قسمت اضافه می شود.

برای آگاهی از شرایط ثبت نام در آزمون های برنامه ای کانون فرم موجود را تکمیل کنید. ( کلیک کنید )