پنجشنبه22 مهر: درسنامه آزمون 23 مهر-دهم، یازدهم ودوازدهم ریاضی

دفترچه درسنامه آزمون 23 مهر - دهم، یازدهم و دوازدهم ریاضی مشاهده در لینک بالا...

پنجشنبه22 مهر: درسنامه آزمون 23 مهر-دهم، یازدهم ودوازدهم ریاضی

دانش آموزان عزیز سلام

فایل های ضمیمه حاوی دفترچه های درسنامه برای آزمون 23 مهر دهم، یازدهم و دوازدهم ریاضی می باشند.

اعضای هیأت تحریریه و گردآورندگان
مقطع
عیار علمی
دهم ریاضی
فاطمه احدزاده - رتبه 373 سال 1395
مهدی حاجی نژادیان - دکترای عمران دانشگاه شهید بهشتی
نیما خانعلی پور - رتبه 705 کنکور و دبیر آموزش و پرورش
سروش عبادی - رتبه 77 و پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران
علی جعفری - دبیری شیمی دانشگاه فرهنگیان
یازدهم ریاضی
فرزانه حریری - رتبه 743 منطقه 2 سال 94 و مسئول دفترچه درسنامه
محمدمهدی رنجبر بافقی - رتبه 30 منطقه 3 سال1398
سروش پورنصیری - رتبه 6 منطقه 2 سال 1400
محمدعلی شاهین فر - رتبه 29 منطقه 2 سال 1400
محمد لطفی - رتبه 13 منطقه 1 سال 1400
علیرضا بیانی - طراح سوال آزمون های کانون 
دوازدهم ریاضی
عادل حسینی - رتبه 54 منطقه 3 سال 1390 و مسئول دفترچه درسنامه
پویا کلاهدوز - رتبه 34 منطقه 2 سال 1400
امیرحسین ابومحبوب - رتبه 10 سال 1373 و مسئول درس هندسه و گسسته آزمون های کانون
سیدمحمدجواد موسوی - رتبه 3 سال 1392
حسین شکوه - رتبه 70 منطقه 1 سال 1400
برای آگاهی از شرایط ثبت نام در آزمون های برنامه ای کانون فرم موجود را تکمیل کنید. ( کلیک کنید )