پنجشنبه 22مهر: دهم یازدهم و هنرستان ، مطالب درسی آزمون 23 مهر

در این مطلب سعی شده، تمامی مطالب درسی، نمونه سوالات، درسنامه‌های منتخب و فیلم‌های آموزشی هماهنگ با برنامه راهبردی آزمون، جهت آمادگی هرچه بیشتر شما برای شرکت در آزمون 23 مهر 1400 فراهم شود.

پنجشنبه 22مهر: دهم یازدهم و هنرستان ، مطالب درسی آزمون 23 مهر

دانش آموزان عزیز دهم، یازدهم و هنرستانی ها ،سلام!!!

در این مطلب سعی شده، تمامی مطالب درسی، نمونه سوالات، درسنامه های منتخب و فیلم های آموزشی هماهنگ با برنامه راهبردی آزمون، جهت آمادگی هرچه بیشتر شما برای شرکت در آزمون 23 مهر  1400 فراهم شود.

با کلیک بر روی عنوان هر مطلب به محتوای آن دسترسی خواهید داشت.


یازدهم عمومی (ریاضی و تجربی)

درسمبحث و نویسنده
ادبیات

آرایه‌های ادبی درس 1 فارسی2-مجموعه تست-علی آذین - پنج شنبه 15 مهر

مفهوم و قرابت درس اول فارسی2-نکات مهم و تست-علی آذین - پنج شنبه 15 مهر

عربی

من آیات الاخلاق-عربی یازدهم-تست ترجمه-فائزه کریمی - چهارشنبه 21 مهر

اسم تفضیل-عربی یازدهم-تست آموزشی-فائزه کریمی - چهارشنبه 21 مهر

اسم تفضیل و مکان - عربی یازدهم - درسنامه و تست - رادمن سرداری
ترجمه درس اول عربی یازدهم - درسنامه و تست - سارا معصوم زاده - سه شنبه 13 مهر 

جزوه قواعد - اسم تفضیل - عربی یازدهم - فائزه کریمی - سه شنبه 13 مهر 

زبان انگلیسی

Understanding poeple-زبان یازدهم-جزوه گرامر-فائزه کریمی - چهارشنبه 21 مهر

Understanding poeple-زبان یازدهم-آزمون تستی-فائزه کریمی - چهارشنبه 21 مهر

درس اول-زبان دهم-تست واژه-فائزه کریمی - سه شنبه 20 مهر

لغت -زبان یازدهم-فرشته باقری - یکشنبه 18 مهر

لغات درس1زبان انگلیسی2 - درسنامه و تست - یاسین زمانی - دوشنبه 12 مهر
دینی

هدایت الهی-دینی یازدهم-آزمون تستی-فائزه کریمی - چهارشنبه 21 مهر

هدایت الهی-دینی یازدهم-آزمون تستی-فائزه کریمی - چهارشنبه 21 مهر

نکات آیات - درس اول - دینی یازدهم - فائزه کریمی - سه شنبه 13 مهر 


یازدهم تجربی

درسمبحث و نویسنده
ریاضی

هندسه تحلیلی-ریاضی2-آزمون23مهر-لیلا نورانی - چهارشنبه 21 مهر

زیست

تنظیم عصبی-زیست شناسی2-پاسخنامه تشریحی آزمونک -لیلا نورانی - دوشنبه 19 مهر

تنظیم عصبی - زیست یازدهم - تست و تحلیل - هاجر سلیمانی - شنبه 17 مهر

تنظیم عصبی-زیست شناسی2-مبینا علیزاده - شنبه 17 مهر

تنظیم عصبی - تست‌های منتخب به همراه پاسخ تشریحی - مبینا علیزاده - چهارشنبه 14 مهرتنظیم عصبی - زیست یازدهم - درسنامه+تست اولیه  - هاجر سلیمانی - شنبه 10 مهر
حواس - فصل1زیست شناسی یازدهم - مبینا علیزاده - شنبه 12 مهر
گفتار1 تنظیم عصبی - زیست یازدهم - مبینا علیزاده - شنبه 10 مهر
دستگاه عصبی محیطی - تنظیم عصبی فصل اول زیست یازدهم - پدیده نعمت پور
تنظیم عصبی - برسی چند گزاره از فصل یک کتاب 5000 گزاره زیست (بخش دوم) - پدیده نعمت پورتنظیم عصبی - برسی چند گزاره از فصل یک کتاب 5000 گزاره زیست - پدیده نعمت پور
فیزیک

صفحه 1 تا 10 - 5 تست از فیزیک یازدهم - امیرحسین ایمانی پور - سه شنبه 20 مهر

صفحه 1 تا 10 - خلاصه نکات فیزیک یازدهم - امیرحسین ایمانی پور - سه شنبه 20 مهر

الکتریسیته ساکن - فیزیک2 - درسنامه - لیلا نورانی - یکشنبه 11 مهر

فرمول‌های فصل اول تا قانون کلون - الکتریسیته ساکن فیزیک یازدهم - محمد قدسقانون کلون - الکتریسیته ساکن فصل اول فیزیک یازدهم - محمد قدس

الکتروسکوپ - الکتریسیته ساکن فصل اول فیزیک یازدهم - محمد قدس
به وجود آوردن بار الکتریکی - فصل اول الکتریسیته ساکن فیزیک یازدهم - محمد قدساصل پایستگی بار الکتریکی و کوانتیده بودن بار - فصل اول فیزیک یازدهم - محمد قدس
قانون کولن - فیزیک یازدهم - محمد مهدی رنجبر - سه شنبه 13 مهر 

شیمی 

صفحه 1 تا 14 - شیمی یازدهم - خلاصه نکات - نوید آرمات - شنبه 17 مهر

قدر هدایای زمینی را بدانیم-شیمی2-حسین شکوه - سه شنبه 20 مهر

رفتار عنصرها و شعاع اتم - فصل اول شیمی یازدهم - هادی مهدی زاده
جدول دوره ای عناصر - فصل 1 شیمی یازدهم (بخش دوم) - هادی مهدی زاده
جدول دوره ای عناصر - فصل 1 شیمی یازدهم - هادی مهدی زاده
زمین شناسی

تعیین سن نسبی- نکات درس زمین شناسی- محیا عباسی - سه شنبه 20 مهر


یازدهم ریاضی

درسمبحث و نویسنده
هندسهدایره - هندسه یازدهم ریاضی - حنانه اتفاقی - یکشنبه 18 مهر
حسابان

جبر و معادله-حسابان یازدهم ریاضی-تست-حنانه اتفاقی - دوشنبه 19 مهر

جبر و معادله - درسنامه حسابان(1) - فرزانه حریری - دوشنبه 12 مهر

ریاضی و آماردنباله حسابی و معادله درجه 2 - خلاصه نکات + کامنت درسی + تست - یونس میرچولی
مبانی ریاضیات و آمار- آمار یازدهم ریاضی - حنانه اتفاقی
فیزیک

الکتریسیته ساکن-فیزیک یازدهم ریاضی-حنانه اتفاقی - دوشنبه 19 مهر

میدان الکتریکی - فیزیک یازدهم ریاضی - محمد مهدی رنجبر - پنج شنبه 15 مهر

قانون کولن - فیزیک یازدهم - محمد مهدی رنجبر - سه شنبه 13 مهر

بار الکتریکی - فیزیک یازدهم - محمد مهدی رنجبر - یکشنبه 11 مهر

الکتریسیته ساکن - فیزیک یازدهم ریاضی - حنانه اتفاقی

بار الکتریکی - فیزیک یازدهم - محمد مهدی رنجبر - یکشنبه 11 مهر
شیمی

صفحه 1 تا 14 - شیمی یازدهم - خلاصه نکات - سیده محدثه حسینی - شنبه 17 مهر

عناصر- درسنامه شیمی(2)-فرزانه حریری - سه شنبه 20 مهر

شعاع اتمی - شیمی یازدهم - محمد مهدی رنجبر - جمعه 16 مهر

خواص فلزی و نافلزی - شیمی یازدهم - محمد مهدی رنجبر - چهارشنبه 14 مهر

معرفی جدول تناوبی - شیمی یازدهم - محمد مهدی رنجبر - دوشنبه 12 مهر

قدر هدایای زمین را بدانیم-شیمی یازدهم- محمد مهدی رنجبر - شنبه 10 مهر


یازدهم انسانی

درسمبحث و نویسنده
ریاضی و آمار

گزاره‌ها و ترکیب آنها-فصل1ریاضی2-درسنامه و تست-فاطمه ایزدی - چهارشنبه 14 مهر

دین و زندگی

هدایت الهی-آیات درس1دین و زندگی2-لیلا علمی - پنج شنبه 15 مهر

هدایت الهی - نکات مهم و تست درس1دینی2 - لیلا علمی
فلسفه

چیستی فلسفه - فلسفه یازدهم - نکات درسی - مهرشاد ایمانی نسب - دوشنبه 12 مهر

چیستی فلسفه-خلاصه و تست درس1 فلسفه یازدهم-فاطمه ایزدی - شنبه 10 مهر
ادبیاتدستور زبان - درسنامه و تست درس1فارسی یازدهم - علی آذین - یکشنبه 11 مهر
علوم و فنون ادبی

تاریخ ادبیات - فنون یازدهم - درسنامه و تست - میثاق رودسرابی - سه شنبه 20 مهر

تاریخ ادبیات - خلاصه و تست درس1علوم و فنون ادبی2 - سارا معصوم زاده - یکشنبه 11 مهر
جغرافیامعنا و مفهوم ناحیه - خلاصه و تست درس1جغرافیا2 - مرصاد لویمی - دوشنبه 12 مهر
جامعه شناسیجهان فرهنگی - خلاصه و تست درس1 جامعه شناسی2 - لیلا علمی - دوشنبه 12 مهر
روانشناسی

صفحه 8 تا 19 - روانشناسی یازدهم - نکات درسی - مبینا منظوری - یکشنبه 18 مهر

روانشناسی،تعریف و روش مطالعه - درس اول - خلاصه و تست - مرصاد لویمی - سه شنبه 13 مهر 


دهم عمومی (ریاضی و تجربی)

درسمبحث و نویسنده
فارسیصفحات 10 تا 17 فارسی - تست و پاسخ مقطع دهم - فاطمه احدزاده - جمعه 16 مهراملا و لغت - درس اول - فارسی دهم - فائزه کریمی - سه شنبه 13 مهر 
دینی

هدف زندگی-دینی دهم-آزمون تستی-فائزه کریمی - چهارشنبه 21 مهر

هدف زندگی-دینی دهم-آزمون تستی-فائزه کریمی - چهارشنبه 21 مهر

صفحات 11 تا 24 دین و زندگی - تست و پاسخ مقطع دهم - فاطمه احدزاده - جمعه 16 مهر
پیام آیات - درس اول - دینی دهم - فائزه کریمی - سه شنبه 13 مهر 
عربی

ذاک هو الله-عربی دهم-آزمون تستی بخش دوم -فائزه کریمی - چهارشنبه 21 مهر

ذاک هو الله-عربی دهم-آزمون تستی-فائزه کریمی - چهارشنبه 21 مهر

صفحات 1 تا 5 عربی - تست و پاسخ مقطع دهم - فاطمه احدزاده - جمعه 16 مهر
زبان انگلیسی

افعال با زمان آینده-زبان دهم-جزوه گرامر-فائزه کریمی - چهارشنبه 21 مهر

Saving nature-زبان دهم-آزمون تستی-فائزه کریمی - چهارشنبه 21 مهر

صفحات 15 تا 23 زبان - تست و پاسخ مقطع دهم - فاطمه احدزاده - جمعه 16 مهردهم اختصاصی ریاضی و تجربی

درسمبحث و نویسنده
هندسه

ترسیم هندسی-هندسه دهم-حنانه اتفاقی - یکشنبه 18 مهر

رسم نیمساز - درسنامه هندسه دهم - فاطمه احدزاده - شنبه 17 مهر

رسم عمود بر خط - درسنامه هندسه دهم - فاطمه احدزاده - شنبه 17 مهر

مکان هندسی - درسنامه هندسه دهم - فاطمه احدزاده - شنبه 17 مهر

صفحات 9 تا 16 هندسه - تست و پاسخ مقطع دهم - فاطمه احدزاده - جمعه 16 مهر

ترسیم‌های هندسی - آزمونک هندسه دهم - فاطمه احدزاده -چهارشنبه 14 مهر

ترسیم‌های هندسی - هندسه دهم - نیما خانعلی پور - دوشنبه 12 مهر

ریاضی 

مجموعه‌ها و بازه‌ها(2)- ریاضی دهم- درسنامه - مهدیار وهاب زاده - چهارشنبه 21 مهر

متمم مجموعه ها - درسنامه ریاضی دهم - فاطمه احدزاده - شنبه 17 مهر

مجموعه‌ها - درسنامه ریاضی دهم - فاطمه احدزاده - شنبه 17 مهر

صفحات 1 تا 13 ریاضی - تست و پاسخ مقطع دهم - فاطمه احدزاده - جمعه 16 مهر

مجموعه‌ها و بازه‌ها - ریاضی دهم - درس نامه - مهدیار وهاب زاده - چهارشنبه 14 مهر

مجموعه‌ها - ریاضی دهم - درس‌نامه - مهدی ملارمضانی - یکشنبه 11 مهر
فیزیک

فیزیک و اندازه گیری-فیزیک دهم-فرشته باقری - شنبه 17 مهر

صفحات 1 تا 13 فیزیک - تست و پاسخ مقطع دهم - فاطمه احدزاده - جمعه 16 مهر

مدل سازی - فیزیک دهم - درس نامه - فرشته باقری (بخش دوم) - یکشنبه 18 مهر

مدل سازی - فیزیک دهم - درس نامه - فرشته باقری - یکشنبه 11 مهر

تبدیل یکاها - درسنامه فیزیک مقطع دهم - فاطمه احدزاده

مدل سازی و اندازه گیری - درسنامه فیزیک مقطع دهم - فاطمه احدزاده

کمیت‌های اصلی - درسنامه فیزیک مقطع دهم - فاطمه احدزاده
شیمی

کیهان زادگاه الفبای هستی 2-شیمی دهم - درسنامه - امیررضا کتابچی - سه شنبه 20 مهر

صفحه 1 تا 13 - شیمی دهم - خلاصه نکات - نویدآرمات - شنبه 17 مهر

صفحات 1 تا 13 شیمی - تست و پاسخ مقطع دهم - فاطمه احدزاده - جمعه 16 مهر

ایزوتوپ - آزمونک شیمی دهم به همراه پاسخ - فاطمه احدزاده - سه شنبه 13 مهر

جرم اتمی میانگین - درسنامه شیمی دهم - فاطمه احدزاده - سه شنبه 13 مهر

ایزوتوپ - درسنامه شیمی دهم - فاطمه احدزاده
جرم اتمی عنصرها - درسنامه شیمی دهم - فاطمه احدزاده
طبقه بندی عنصرها - درسنامه شیمی دهم - فاطمه احدزاده

آیا همه‌ی اتم‌های یک عنصر پایدارند؟ - شیمی دهم - علی جعفری - دوشنبه 12 مهر

عنصرها چگونه پدید آمدند - شیمی دهم - علی جعفری - دوشنبه 12 مهر

کیهان‌زادگاه‌الفبای‌هستی - آزمونک شیمی دهم - سروش عبادی - چهارشنبه 14 مهر
کیهان‌زادگاه‌الفبای‌هستی-آمادگی آزمون 23 مهر-سروش عبادی - شنبه 10 مهر
کیهان زادگاه الفبای هستی - شیمی دهم - درسنامه - امیررضا کتابچی - سه شنبه 13 مهر 

زیست

دنیای زنده ورود مواد به یاخته و خروج ازآن - زیست دهم - پدیده نعمت پور - پنجشنبه 22 مهر

دنیای زنده - زیست دهم - درسنامه - پدیده نعمت پور - چهارشنبه 21 مهر

یاخته و بافت در بدن انسان - زیست دهم - درس نامه - فاطمه صمدی - دوشنبه 12 مهر

گستره حیات - زیست دهم - درسنامه منتخب کتاب پرتکرار - علیرضا خورشیدی - دوشنبه 19 مهر

زیست شناسی چیست - زیست دهم - درسنامه منتخب کتاب پرتکرار - علیرضا خورشیدی - یکشنبه 18 مهر

زیست‌شناسی چیست؟ - زیست دهم - درس نامه و سوال - مجتبی میرزائی - یکشنبه 11 مهر

مولکول‌های زیستی - زیست دهم -درس‌نامه - پدیده نعمت پور - شنبه 17 مهر

مولکول‌های زیستی_زیست دهم- درس‌نامه _پدیده نعمت پور - شنبه 10 مهر

سطوح سازمان یابی حیات - زیست دهم - درس نامه - فاطمه صمدی - شنبه 10 مهر

گفتار1-زیست یازدهم-مبینا علیزاده - شنبه 10 مهر


دهم انسانی

درسمبحث و نویسنده
ریاضی و آمارمعادله درجه دوم - ریاضی و آمار دهم انسانی - سارا معصوم زاده
علوم و فنون ادبیمبانی تحلیل متن - درس یک علوم و فنون ادبی دهم - سارا معصوم زاده
اقتصادکسب و کار و کار آفرینی - اقتصاد دهم انسانی - سارا معصوم زاده
جامعه شناسیکنش‌های ما - جامعه شناسی 1 - سارا معصوم زاده
تاریختاریخ و تاریخ نگاری - خلاصه نکات درس اول تاریخ دهم - پریسا ایزدی
جغرافیاجغرافیا، علمی برای زندگی بهتر- خلاصه نکات جغرافیا - پریسا ایزدی
عربیقواعد مربوط به فعل - خلاصه نکات عربی دهم انسانی - طهمورث سلیمانی
منطقمنطق ترازوی اندیشه - خلاصه نکات درس اول منطق - پرگل رحیمی


هنرستان

درسمبحث و نویسنده
حسابداری

کلیات(2)- حسابداری-نکات درسی - سعید کمالو - سه شنبه 20 مهر

کلیات(1)- حسابداری-نکات درسی - سعید کمالو - سه شنبه 20 مهر

صدور سند (2) - حسابداری- نکات درسی- سعید کمالو - یکشنبه 18 مهر

صدور سند (1) - حسابداری- نکات درسی- سعید کمالو - یکشنبه 18 مهر

پرداخت ها - حسابداری - قواعد بدهکار یا بستانکار کردن حساب - فاطمه مقیسه ای

کلیات - حسابداری - نقش حسابدار در توسعة پایدار- فاطمه مقیسه ای

صدور سند حسابداری خرید و فروش - حسابداری - امول وانبار- فاطمه مقیسه ای

کنترل ساعات کارکردپرسنل - حسابداری- درسنامه حقوق ودستمزد - فاطمه مقیسه ای
شبکه و نرم افزار رایانهآماده‌سازی رایانه - شبکه و نرم افزار- نصب و راه اندازی - فاطمه مقیسه ای
سخت‌افزار- شبکه و نرم افزار- نکات دانش فتی پایه - فاطمه مقیسه ای
کار با نرم افزار صفحه گسترده - نرم افزار- مفاهیم پایه - فاطمه مقیسه ای
پیاده‌سازی پایگاه داده - نرم افزار- توسعه برنامه سازی - فاطمه مقیسه ای
کلیات - شبکه و نرم‌افزار- نکات درسی - سعید کمالو
کاربردهای رایانه - شبکه و نرم‌افزار- نکات درسی - سعید کمالو
مفاهیم اصلی پایگاه داده-شبکه و نرم‌افزار-نکات درسی- سعید کمالو - یکشنبه 11 مهر
ویژگی‌های پایگاه داده-شبکه و نرم‌افزار-نکات درسی- سعید کمالو - یکشنبه 11 مهر
الکتروتکنیکشبکة برق - الکتروتکنیک - ساختار شبکه‌های الکتریکی - فاطمه مقیسه ای
برق اضطراری - الکتروتکنیک - درسنامه نصب تاسیسات - فاطمه مقیسه ای
عمومی هنرستانشیمی - عمومی هنرستان - مفاهیم پایة شیمی - فاطمه مقیسه ای

تابع- یازدهم هنرستان-نکات درسی- ویدا نادری - چهارشنبه 14 مهر

مفهوم تابع - عمومی هنرستان - ریاضی2 - فاطمه مقیسه ای
کمیت‌های فیزیکی و یکاها - عمومی هنرستان - نکات فیزیک - فاطمه مقیسه ای
برای آگاهی از شرایط ثبت نام در آزمون های برنامه ای کانون فرم موجود را تکمیل کنید. ( کلیک کنید )