تعداد سوال و زمان پاسخگویی آزمون 9 مهر 1400

نحوه دریافت سوال ، تعداد سوال و زمان پاسخگویی آزمون 9 مهر 1400 را در ادامه مشاهده کنید...

تعداد سوال و زمان پاسخگویی آزمون  9 مهر 1400


نحوه دریافت سوال ، تعداد سوال و زمان پاسخگویی آزمون 9 مهر 1400  را در ادامه مشاهده کنید...شروع آزمون : 8 صبح

ساعت 8 صبح سوالات آزمون در صفحه شخصی شما قرار می گیرد.

شما می توانید یک ربع قبل از شروع آزمون ( یک ربع به 8) دفترچه ی سوال ها را دانلود کنید و پرینت بگیرید 


توجه : این آزمون مخصوص دانش آموزانی کانونی است که در آزمون های کانون ثبت نام کرده اند


تلفن نمایندگی های کانون برای هماهنگی
زمان پایان پردازش اول : ساعت 13

زمان مشاهده کلید و  پاسخ تشریحی آزمون در صفحه شخصی : ساعت 16 

دانش آموزانی که پس از ساعت یک بعدازظهر آزمون خود را به پایان برسانند . تراز و رتبه ی معادل خواهند گرفت و با گروه اصلی مقایسه خواهند شد.


توجه داشته باشید  تا ساعت 13 فرصت دارید پاسخ خود را برای سایت ارسال کنید و در پردازش اول قرار خواهید گرفت اما در جدول زیر ساعت اتمام آزمون براساس تعداد سوال و میزان زمان استاندارد در نظر گرفته برای هر دفترچه محاسبه شده است تا شما مدیریت زمان را در آزمون آنلاین انجام دهید. 

فایل با کیفیت را در قسمت فایل های ضمیمه دانلود کنید.


برنامه راهبردی آزمون ها را در لینک زیر دانلود کنید :

دانلود برنامه راهبردی آزمون های سال تحصیلی  1400


ویژگی ها و منطق آزمون  9 مهر را اینجا مشاهده کنید


توجه : این آزمون مخصوص دانش آموزانی کانونی است که در آزمون های کانون ثبت نام کرده اند


برای آگاهی از شرایط ثبت نام در آزمون های برنامه ای کانون فرم موجود را تکمیل کنید. ( کلیک کنید )