گفتگو با کیارش شیخی با میانگین تراز 7715 دوازدهم ریاضی

آزمون 9 مهر آزمون کلیدی و مهمی است ،این آزمون از مباحث دهم و یازدهم برگزار میشود. اگر فرض را بر این بگذاریم که ما دو دسته دانش آموز داریم...

گفتگو با کیارش شیخی با میانگین تراز 7715  دوازدهم ریاضی

گفتگو با کیارش شیخی با میانگین تراز 7715  دانش آموز سال دوازدهم رشته ریاضی از گچساران


"چرا وچگونه آزمون ۹ مهر حلقه مهم زنجیره آزمون های تابستان با آزمون های پیش روست؟"


پاسخ :آزمون 9 مهر آزمون کلیدی و مهمی است ،این آزمون از مباحث دهم و یازدهم برگزار میشود.

اگر فرض را بر این بگذاریم که ما دو دسته دانش آموز داریم :

 دسته اول کسانی که تا الان خوب مطالعه کرده اند و از خودشان راضی هستند.شرکت در آزمون 9 مهر برای این دسته از دانش آموزان می تواند یک جمع بندی خوب باشد و با این آزمون به نقاط ضعف و قوتشان بیشتر پی می برند و با توجه به فراشناختی که از خودشان دارند مباحث را تحلیل کنند و نقشه راه خودشان را برای طول سال ترسیم کنند.

دسته دوم دانش آموزانی هستند که کم کاری کرده اند و از خودشان راضی نیستند ، شرکت در آزمون 9 مهر برای این دسته از دانش آموزان یک سری مزایا دارد از یک طرف میتوانند در مباحثی که مطالعه داشته اند کیفیت مطالعه و منابع استفاده شده در تابستان را مورد  بررسی کنند و از طرف دیگر به شناخت کافی از مباحثی که مطالعه نکرده اند برسند و با تیپ سوالات آن مباحث آشنا شوند(مثلا چه مباحثی با هم ترکیب می شوند و ...).

نکته مهم دیگر در آزمون 9 مهر این است که این آزمون سکوی مقایسه ای است با آزمون 18 تیر و دانش آموز می تواند با مقایسه این دو سکو پی ببرد که روش مطالعه ای که در دروس مختلف در تابستان داشته است درست بوده یا نه ؟ منابعی که در تابستان استفاده کرده درست انتخاب شده است یا نه ؟

همچنین این آزمون سکوی مقایسه ای خوبی است با آزمون 7 فروردین .

جمع بندی :

شرکت در آزمون 9 مهر را به همه ی دانش آموزان در هر سطح علمی که هستند توصیه می کنم .

 

5/29/2023 11:45:18 AM
Menu