بی مهره‌ها،گوناگونی گیاهان‌وزیستگاه_علوم چهارم _فاطمه حلاجیان

درسنامه علوم چهارم دبستان آزمون مهر امسال درمقطع پنجم دبستان_مطابق با مباحث

بی مهره‌ها،گوناگونی گیاهان‌وزیستگاه_علوم چهارم _فاطمه حلاجیان

دانش آموزان عزیز سلام در این مطلب درسنامه فصل های یازدهم و دوازدهم و سیزدهم  علوم چهارم با توجه به مباحث آزمون ۹ مهر برای شما بارگزاری شده است 


با مطالعه آن ها به مرور و تثبیت مطالب بپردازید. 


موفق باشیدبرای آگاهی از شرایط ثبت نام در آزمون های برنامه ای کانون فرم موجود را تکمیل کنید. ( کلیک کنید )