دوشنبه‌ها با کتاب - 29 شهریور

طبق روال هر دوشنبه که با مطلب «دوشنبه‌ها با کتاب» در خدمت شما هستیم امروز نیز به معرفی یک کتاب برای هر مقطع ، توسط همکاران کانون می‌پردازیم.

دوشنبه‌ها با کتاب - 29 شهریور

طبق روال هر دوشنبه که با مطلب «دوشنبه ها با کتاب» در خدمت شما هستیم امروز نیز به معرفی یک کتاب برای هر مقطع ، توسط همکاران کانون می پردازیم.

شما می توانید تا 24 ساعت بعد از بارگذاری این مطلب ، کتاب های درج شده در جدول زیر را با تخفیف 35 درصدی از سایت کانون بوک تهیه کنید.


ورود به سایت کانون بوک kanoonbook.ir


دوازدهم تجربی

آبی جامع زیست شناسی

دوازدهم انسانی

آبی علوم وفنون

دوازدهم ریاضی

آبی هندسه

عمومی

آبی دین و زندگی کنکور

منحصرا زبان

آبی پیمانه‌ای زبان تخصصی

هنر

طبقه بندی شده خلاقیت موسیقی


یازدهم ریاضی

آبی آمار و احتمال

یازدهم تجربی

آبی شیمی

یازدهم انسانی

جامع عربی زبان قرآن

دهم تجربی

آبی شیمی

دهم انسانی

جامع تاریخ

دهم ریاضی

آبی هندسه


نهم

آبی علوم

هشتم

استعداد تحلیلی ( هوش غیرکلامی)

هفتم

آبی زبان انگلیسی


ششم دبستان

سه سطحی مطالعات اجتماعی،هدیه‌های آسمان و آموزش قرآن

پنجم دبستان

سه سطحی فارسی

چهارم دبستان

سؤال‌های پرتکرار فارسی

سوم دبستان

سه سطحی ریاضی

دوم دبستان

پرتکرار امتحانی ریاضی

پیش دبستانی

کاربرگ آموزشی 3 تا 4 ساله‌ها


دوازدهم هنرستان

آبی پیمانه‌ای الکتروتکنیک

یازدهم هنرستان

آبی معماری

دهم هنرستان

آبی معماری

برای آگاهی از شرایط ثبت نام در آزمون های برنامه ای کانون فرم موجود را تکمیل کنید. ( کلیک کنید )