رتبه 38 انسانی: دانش آموزان سال تحصیلی را چگونه آغاز کنند؟

مصاحبه با نگار غلامی رتبه 38 انسانی درباره شروع سال تحصیلی

رتبه 38 انسانی: دانش آموزان سال تحصیلی را چگونه آغاز کنند؟

مصاحبه با نگار غلامی،رتبه 38 کنکور انسانی درباره شروع سال تحصیلی و چالش هایی که دانش آموزان در این بازه با آنها مواجه می شوند.


 با شروع سال تحصیلی و کلاس های مدرسه،خیلی از دانش آموزان نمی دانند که چطور همزمان هم با بودجه بندی آزمونها هماهنگ باشند هم با درس مدرسه،راه حل شما برای این مسیله در سال کنکور خودتان چه بود و چه پیشنهادی برای دانش آموزان دارید؟
(اولویت با مدرسه یا بودجه بندی آزمونهای کانون؟)


الف)اولویت من برنامه کانون بود. طبق تجربه ای که داشتم به این نتیجه رسیدم که بهترین راهکار برای ایجاد هماهنگی بین برنامه مدرسه و برنامه آزمون، پیش رفتن طبق برنامه راهبردی است. از جهت دیگر چون برنامه راهبردی تا حد خیلی زیادی با برنامه مدرسه هماهنگ است،باخواندن برای آزمون میتوانید در سطح مدرسه هم وضعیت خوبی داشته باشید. دانش آموزان اگر طبق برنامه‌ی آزمون درس بخوانند، درس‌های پایه به‌موازات سال دوازدهم، خوانده میشوند. درس‌های سال دوازدهم هم مطابق برنامه‌ی مدرسه پیش می‌روند. نکته مهم هم این است که حتی در پیش رفتن طبق برنامه مدرسه هم هر مطلب را باید طوری یاد بگیرید که بتوانید در آزمون هم به سوالات آن پاسخ دهید.(داشتن یادگیری عمیق)


به طور مختصر چگونگی برنامه ریزی خود در هفته اول و دوم پیش از هر آزمون را شرح دهید.( تفاوت برنامه ریزی برای این دو هفته،اولویت دروس پایه و دوازدهم ، تست زدن در هفته اول و دوم و..)
ب) برنامه دوهفته ای را بین روزهای هفته تقسیم میکردم و هرروز بخشی از آن را میخواندم(دروس پایه و دوازدهم را کنار هم و هرروز میخواندم) معمولا چند روز زودتر برنامه را تمام میکردم تا روز های آخر منتهی به آزمون بیشتر تست کار کنم و مرور و جمع بندی داشته باشم و آزمون قبلی را مجدد تحلیل و بررسی کنم. هرروز تست زنی را داشتم اماسهم تست در هفته دوم بیشتر میشد خصوصا درمورد درس های دوازدهم زیرا هفته اول درسنامه این دروس را خوب میخواندم. اولویت من درس های دوازدهم بود چون به نسبت درس های پایه نیاز به تمرین بیشتری داشتند.

از چه زمان به طور جدی مطالعه کنکوری خود را آغاز کردید؟
ج)از وقتی وارد دبیرستان شدم سعی کردم عمیق تر از قبل درس بخوانم اما از سال یازدهم مطالعه هدفمند برای کنکور را خیلی دقیق تر و جدی تر شروع کردم.سال دوازدهم هم تلاشم را خیلی بیشتر کردم تا به اهدافی که داشتم به حد توانم برسم.


⭕ توصیه شما برای دانش آموزانی که بازه مطالعاتی تابستان را از دست داده اند چیست؟ 
اگر به هردلیلی بازه تابستان را از دست داده اند نباید نگران یا ناامید باشند چون اگر از همین امروز طبق برنامه آزمون، جدی و باهدف درس بخوانند و ساعت مطالعه خود را افزایش دهند میتوانند تابستان را جبران کنند. ایستگاه های جبرانی و دوره و مرور های برنامه باعث میشوند هرمبحث چندین بار تکرار شود بنابراین تا زمان بیشتری را از دست نداده اند باید بدون اهمال کاری و بدون استرس هرچه سریع تر طبق برنامه راهبردی مطالعه خود را آغاز کنند.


⭕ دانش آموزانی که از ابتدای تابستان بطور جدی مطالعه خود را آغاز کردند از مهر چگونه برنامه ریزی کنند؟ 
دانش آموزانی که تابستان خوبی را پشت سرگذاشته اند باشروع سال تحصیلی هم باید طبق برنامه راهبردی پیش روند اما باید سهم تست برای دروس پایه را بیشتر کنند و مرور این دروس را به روش بازیابی انجام دهند، برای دروس دوازدهم هم ابتدا کتاب و درسنامه را بخوانند سپس سراغ تست زنی بروند و برای این دروس بیشتر وقت بگذارند و تست کارکنند تا بتوانند سطح تسلط این دروس هم به سطح تسلط دروس پایه برسانند.همچنین تلاش خود را به نسبت تابستان بیشتر کنند. درواقع باید باز هم به درس خواندن با جدیت تمام ادامه دهند تا زحماتشان از بین نرود. فراموش نکنید که کنکور یک فرایند بلند مدت است که تا لحظه آخر باید درحال بهتر شدن باشید.


سوالات خود از نگار غلامی،رتبه 38 کنکور انسانی را در قسمت نظرات بپرسید.

منبع :

برای آگاهی از شرایط ثبت نام در آزمون های برنامه ای کانون فرم موجود را تکمیل کنید. ( کلیک کنید )