پنجشنبه 8 مهر، جمع بندی مطالب درسی برای آزمون 9 مهر

در این مطلب تمام مطالب روز درس‌های هفنه جمع اوری شده است

پنجشنبه 8 مهر، جمع بندی مطالب درسی برای آزمون 9 مهر

دانش آموزان عزیز سلام

طی روز های هفته با مطالب روز درس در کنار شما بودیم، در هر مقطع هر روز درسنامه، نمونه سوال و فیلم های آموزشی یک درس در هر مقطع را در کنار هم مطالعه کردیم، حال قصد داریم در این مطلب جامع به مرور روز درس های هفته بپردازیم تا تسلط ما بر این مباحث که منطبق بر برنامه راهبردی آزمون های کانون نیز هست بیشتر شده و آماده ی حضور هرچه قویتر در آزمون شویم.

با کلیک بر روی نام هر روز درس به صفحه مربوطه منتقل می شوید.


روزهای هفته
شنبه

شنبه‌ها با زیست (دهم، یازدهم و دوازدهم تجربی)

شنبه‌‌ها با ریاضی(دهم، یازدهم و دوازدهم رشته ریاضی فیزیک)

شنبه‌ها با فلسفه و منطق(دهم، یازدهم و دوازدهم انسانی)

شنبه‌ها با ریاضی (هفتم ، هشتم و نهم )

شنبه‌‌ها با ریاضی برای دبستانی ها

یکشنبه

یکشنبه‌ها با فیزیک ( دهم، یازدهم و دوازدهم تجربی و ریاضی )

یکشنبه‌ها با علوم و فنون ( دهم و یازدهم و دوازدهم انسانی )

یکشنبه‌ها با فارسی ( هفتم ، هشتم و نهم )

یکشنبه‌ها با فارسی برای دبستانی ها

دوشنبه

دوشنبه‌ها با زیست ( دهم ، یازدهم و دوازدهم تجربی )

دوشنبه‌ها با ریاضیات ( دهم ، یازدهم و دوازدهم ریاضی )

دوشنبه‌ها با جامعه شناسی ( دهم ، یازدهم و دوازدهم انسانی )

دوشنبه‌ها با علوم ( هفتم ، هشتم و نهم )

دوشنبه‌‌ها با علوم برای دبستانی ها

سه‌شنبه

سه شنبه‌ها با عربی ( دهم، یازدهم و دوازدهم همه رشته‌ها )

سه شنبه‌ها با شیمی ( دهم ، یازدهم و دوازدهم تجربی و ریاضی )

سه شنبه‌ها با روانشناسی ( دهم، یازدهم و دوازدهم انسانی )

سه شنبه‌ها با ریاضیات (هفتم ، هشتم و نهم )

سه شنبه‌ها با ریاضی برای دبستانی ها

چهارشنبه

چهارشنبه‌ها با ریاضی (دهم، یازدهم و دوازدهم تجربی )

چهارشنبه‌ها با ریاضیات (دهم ، یازدهم و دوازدهم ریاضی)

چهارشنبه‌ها با ریاضی (دهم ، یازدهم و دوازدهم انسانی )

چهارشنبه‌ها با فارسی (هفتم ، هشتم و نهم)

چهارشنبه‌ها با فارسی برای دبستانی هابرای آگاهی از شرایط ثبت نام در آزمون های برنامه ای کانون فرم موجود را تکمیل کنید. ( کلیک کنید )